Що це таке зобов’язання покинути межі Польщі?

Рішення про зобов’язання іноземця покинути територію Річпосполитої Польщі веде за собою скасування державної візи, дозволу на перетин кордону в рамах малого прикордонного руху,припинення дії дозволу на проживання на визначений час і дозволу на роботу. А тому в її результаті іноземець втрачає право дальшого перебування і праці в Польщі.

 

Таке рішення буде видане, коли обставини справи вказують, що іноземець справді на підставі цього рішення виїде з Польщі.

Кого може стосуватися

Зобов’язання покинути межі Польщі може бути видане по відношенню до іноземця, котрий:

  1. Перебуває в Польщі без дійсної візи, якщо вона вимагається, або іншого дійсного документу який дає йому право до в’їзду і перебування на території (нп. дійсної карти перебування)
  2. Не покинув Польщі після використання допустимого часу перебування на території держав простору Шенген протягом 3 місяці в періоді 6 місяців рахуючи від дня першого в’їзду;
  3. Виконував працю або почав господарську діяльність незгідно з польським законодавством;
  4. Не має фінансових засобів необхідних щоб покрити видатки на перебування в Польщі і не може вказати вірогідних джерел їх отримання – які документи підтверджують наявність фінансових засобів?
  5. Незгідно з законом перетнув або намагався перетнути кордон;
  6. Перебуває поза прикордонною територією, в котрій згідно з дозволом на перетинання кордону в рамах малого прикордонного руху може перебувати – що це таке малий прикордонний рух?
  7. Перебуває в Польщі після закінчення часу перебування, до котрого мав право на підставі дозволу на перетинання кордону в рамах малого прикордонного руху – що це таке малий прикордонний рух?

Який є термін реалізації зобов’язання покинути межі Польщі?

Іноземець може бути пред’явлена ​​вимога покинути територію Польщі в період від 7 до 30 днів, якщообставини справи вказують на те, що іноземець добровільно виконає це зобов’язання.

Хто приймає рішення?

Рішення про зобов’язання іноземця покинути межі Польщі видає воєводський комендант Поліції, комендант повіту (міський) Поліції, комендант відділу Прикордонної Служби або комендант відділення Прикордонної Служби.

Процес відкликання\апеляції

Від цього рішення прислуговує відкликання\апеляція до відповідного воєводи з уваги на місце знаходження органу, котрий видав рішення, а потім до Шефа Управління до Справ Іноземців.

 

Іноземець має можливість звернутися з заявою про продовження терміну покинути межі Польщі вже в процесі процедури апеляції як перед органом 1 інстанції (тобто в воєводському управлінні), так і 2 інстанції (в Управлінні до Справ Іноземців), а також після видання рішення. В випадку появи особливих обставин, цей термін може бути продовжений одноразово максимально на період 1 року.

Законодавча підстава:

Закон з дня 13 червня 2003 р. про іноземців (Дз. У. з 2006 р. Нр 234, поз. 1694 з пізн. Зм.)