Види вищої освіти та професійні ступені у Польщі

У Польщі є кілька типів вищої освіти. Вони відрізняються умовами які студент повинен сповнити щоби бути прийнятим, тривалістю навчання та професійним ступенем, який студент може отримати після завершення цього навчання:

 

 •      Перший ступінь вищої освіти– професійне навчання, яке готує для роботи в конкретній професії і закінчується отриманням ступеню бакалавра чи інженера. Навчання першого ступеню триває від шести до семи семестрів. Для проведення цієї вищої освіти потрібно завершити повну середню освіту і отримати атестат зрілості середньої школи (в Польщі або за кордоном)
 •      Другий ступінь вищої освіти– професійне навчання, яке закінчується для випускників отриманням ступеня магістра, магістра або еквівалентного ступеня (наприклад, лікар, стоматолог, ветеринар). Другий ступінь навчання триває 3-4 семестри. Наука на другому ступені вимагає попереднього завершення першого ступеня (в Польщі або за кордоном)
 •      Повна магістерська вища освіта – вища освіта, яка закінчується отриманням ступеню магістра-інженера або еквівалентного ступеню. Навчання на повній магістерській вищій освіті триває від 9 до 12 семестрів. Навчання при цьому типі вищої освіти вимагає атестату зрілості середньої школи отриманого в Польщі або за кордоном. Повна магістерська вища освіта зобовязує на таких напрямках як фармакологія, юриспруденція, психологія, медицина.

 

Після отримання професійного ступеню можна продовжувати навчання:

 

 •      третій ступінь вищої освіти, тобто навчання на докторантурі, яке надає можливість отримання передових знань у певній галузі або дисципліні науки. Ця освіта підготує вас для одержання докторського наукового ступеня, який студент може отримати після захисту докторської дисертації. Необхідною умовою для участі в цій освіті є отримання ступеня магістра, отриманого в Польщі або за кордоном.
 •      аспірантури, або вища освіта, спрямована на поглиблення знань в конкретній області або дисципліні науки. Аспірантура триває від двох до чотирьох семестрів. Після їх закінчення студент отримує сертифікат про закінчення аспірантури (це не диплом), але не отримує професійного або наукового ступеню

 

Іноземці – при умові, що дотримаються вимог, пов’язаних з прийняттям і навчанням – можуть навчатися на всіх вищезгаданих видах вищої освіти.

Загальні умови прийняття іноземців до вузів у Польщі

Навчання в державних університетах на денному навчанні є безплатне для польських громадян. З 2013 року буде введена плата за одночасне навчання на другому факультеті денного навчання. Вечірня та заочна форма навчання в державних вузах платна. Розмір оплат встановлює вуз.

У приватних вузах денне, вечірнє і заочне навчання платне.

 

Як правило, всі іноземці можуть навчатися у польських вузах. Тим не менш, правила їх прийняття та умови навчання в державних вузах відрізняються в залежності від правового статусу іноземців у Польщі. Деякі групи іноземці можуть навчатися на тих же умовах, що й польські громадяни (отже, безкоштовно). Це такі групи:

 

 •      іноземці які отримали дозвіл на поселення в Польщі;
 •      іноземці, які володіють дійсною Картою Поляка;
 •      іноземці з набутим у Польщі статусом біженця;
 •      іноземці які користуються тимчасовою охороною в Польщі;
 •      іноземці, які є мігруючими працівниками, які є громадянами держави члена Європейського Союзу (UE), Швейцарії, або Європейської співдружності Вільної Торгівлі (EFTA) – сторони порозуміння про Європейську економічну спільноту (EOG), а також члени їх сімей, якщо проживають у Польщі;
 •      іноземці які набули в Польщі дозвіл на перебування довготермінового резидента Європейської Спільноти;
 •      іноземці, яким надано у Польщі додаткову охорону;
 •      громадяни держав членів UE, EFTA – сторони порозуміння про EOG або Швейцарії, а також члени їх сімей, які набули право постійного перебування.

 

Інші іноземні громадяни можуть поступати на платне навчання в Польщі, хіба що вони отримують стипендії, звільняючі їх від цих оплат (додаткову інформацію про такі стипендії можна дізнатися нижче).
На мотивований запит іноземця ректор вузу може знизити або скасувати оплату повністю

Більше дізнатися про оплати за вищу освіту у Польщі можна тут.

Стипендії для іноземців

Іноземці, які можуть навчатися у вузах на тих же умовах, що й польські громадяни мають право на отримання стипендії які виплачуються з державного бюджету. Є кілька типів таких стипендій:

 

 •      соціальні;
 •      спеціальні для інвалідів;
 •      за досягнення в спорті та навчанні;
 •      стипендія міністра за досягнення в науці;
 •      стипендія міністра за значні спортивні досягнення;
 •      на харчування;
 •      житлові;
 •      допоміжні.

 

Іноземці, які не можуть користуватися такими типами стипендій, мають можливість клопотатися про:

 

 •      стипендія польського уряду;
 •      стипендія уряду іншої держави;
 •      навчання у вузі безплатне і без стипендій;

Стипендія польського уряду

Польський уряд надає стипендії для студентів і стажувальників на основі двосторонніх угод. Стипендіати Польського уряду звільняються від оплати за навчання. Щороку міжнародні угоди визначають ліміти місць. Стипендію призначає міністр національної освіти. Особи, які клопочуться про стипендію на навчання в Польщі повинні звернутися до польських дипломатичних представництв за кордоном (консульства). Величина стипендії на 2010-2011 навчальний рік становила:

900 зл. –  вища освіта на ступінь бакалавра та магістра

1350 зл. – науково-дослідницькі стажування та докторантська вища освіта

1600 зл. – наукові докторські стажування

 

Стипендія виплачується безпосередньо в університеті, який прийняв стипендіата.

 

Стипендіати уряду іншої держави (сторони що відправляє)

Ці стипендії присуджуються іноземцям, які розпочинають вищу освіту на основі міжнародних угод, через міністерства або установи, відповідальні у своїй країні за академічні обміни із закордоном. Стипендіати уряду іншої держави не платять за навчання.

Без оплати за навчання та без стипендії

Прийом до вузів на таких умовах може застосовуватися для іноземців у відповідності до міжнародних угод і програм допомоги, запропонованих деяким країнам від польського уряду. Особи, які клопочуться про навчання в Польщі без оплати за навчання та без стипендії повинні звернутися до польських дипломатичних і консульських представництв. Іноземний громадянин не платить за навчання, але також не отримує стипендії польського уряду. Самостійно покриває свої витрати на проживання в Польщі

Окремі вузи в Польщі мають право встановлювати свої власні правила надання стипендій для іноземців та правила звільнення від оплат.

Як виглядає набір абітурієнтів до вузів

Кожен вуз у Польщі встановлює власні критерії і умови прийняття абітурієнтів.

Набір у вищі навчальні заклади може здійснюватися на конкурсній основі за сумою балів в атестаті зрілості, отриманих відповідно до вимог даного відділу університету (що таке екзамен на атестат зрілості?). Особи, які здали польський еквівалент екзамену на атестат зрілості за кордоном можуть бути зобовязані приєднатися до вступного іспиту, якщо загальний бал з дисциплін їхньої школи інший, ніж у Польщі і не може бути проведене співвідношення. Деякі університети проводять набір абітурієнтів тільки на основі вступних іспитів, іноді потрібно представити атестат про середню освіту та скласти вступний іспит. Більш детальну інформацію про набір можна дізнатися звертаючись до вибраного відділу університету.

 

Прийом на навчання у вузі проводить приймальна комісія, призначена керівником університету або іншим органом, зазначеним в статуті. Приймальна комісія приймає рішення про прийом до вузу. Під час прийому до вузу зобовязує принцип недискримінації.  Це означає, що набір до вузу повинен грунтуватися на об’єктивній оцінці знань та / або навичках кандидатів, а шанси на прийняття мають бути однаковими для всіх – незалежно від віку, статі чи походження.

Знання мови та початок вищої освіти

Вищу освіту, яка ведеться на польській мові, можуть розпочати ті іноземці, знання польської мови яких є на достатньому рівні, щоби вчитися у вузі. Знання мови повинні бути завірені таким чином:

 

 •      свідоцтво про закінчення відповідного курсу (напр. Річний підготовчий курс до навчання у вузі польською мовою в установах визначених міністром вищої освіти; період навчання на такому курсі зараховується до періоду освіти, на яку іноземець був прийнятий і упродовж цього часу він має права студента вузу);
 •      сертифікат знання польської мови виданий Державною комісією визнання знання польської мови як іноземної;
 •      приймаючим вузом.

 

Іноземці можуть бути прийняті на освіту у вузах, де навчання ведеться іноземними мовами (за винятком докторантури в медичних університетах в клінічних дисциплінах), якщо вони мають свідоцтво знання іноземної мови (наприклад, свідоцтва про закінчення середньої школи, де заняття велись відповідною мовою)

Що таке пункти ECTS?

Пункти ECTS це величина міри середнього навантаження роботою особи яка навчається, необхідного для набуття планованих ефектів освіти. Кожен предмет на якому навчається студент під час навчання у вузі має заздалегідь визначені кількість пунктів ECTS.

З метою отримання диплому на закінчення:

 

 •      вищого навчання першого ступеня студент повинен отримати що найменше 180 пунктів ECTS;
 •      вищої освіти другого ступеня – що найменше 90 пунктів ECTS;
 •      одностайного магістерського навчання в системі пятирічного навчання у вузі – що найменше 300 пунктів ECTS, а також
 •      в системі шестирічного навчання у вузі – 360 пунктів ECTS.

На додаток до вищесказаного про ліміти пунктів ECTS студенти денного навчання у державних вузах, мають право безплатного користування додаткових занять не охоплених навчальною програмою, за які можна одержати не більше ніж 30 пунктів ECTS, а студент який навчається в системі індивідуального міжфакультетного навчання, не більше 90 пунктів ECTS.

Як легалізувати своє перебування на підставі навчання у вузі

Про процедуру отримання карти перебування на підставі навчання у вузі можна прочитати тут.

 

Про процедуру отримання візи можна дізнатися тут.

 

Якщо іноземець після закінчення вузу в Польщі і після закінчення терміну дії візи або карти перебування далі буде перебувати в Польщі, то повинен легалізувати своє перебування в Польщі. Про легалізацію перебування і як отримати карту перебування можна прочитати тут.

Медичне страхування на період навчання у вузі

Студенти-іноземці можуть отримати медичної допомогу в Польщі, за умови, що вони застраховані в NFZ – більше інформації про громадське медичне страхування в Польщі є  тут.

 

Для людей польського походження медичне страхування оплачує університет, де вони навчаються. Такі особи повинні довести у вузі, що вони мають польське походження.
Особи, які не мають польського походження, повинні платити медичну страхівку за власний рахунок.

Проживання під час навчання у вузі

Студентам, у тому числі іноземним, можуть бути надані місця в студентських гуртожитках (академіках). Щоб отримати місце в такому гуртожитку потрібно подати заяву. Кожен університет, який має гуртожитки доступні для студентів, встановлює дату подачі заяви. Перш ніж вибрати вуз, перевірте, чи ця установа має гуртожитки, вартість проживання і розташування. Крім того, якщо студент мав місце в гуртожитку в цьому році і хоче використати його в наступному навчальному році, повинен подати до кінця навчального року заяву з проханням про дальше призначення місця в гуртожитку

Примітка: Будь ласка, майте на увазі, що через велику кількість бажаючих і обмеженої кількості місць у гуртожитках, такі заяви не завжди розглядаються позитивно.

 

Місця в гуртожитках платні, розмір оплати визначається в даному гуртожитку. Вартість місця в гуртожитку відрізняються в різних містах, але це, як правило, кошти від 400 до 500 злотих. Зазвичай кімнати в гуртожитках призначені для 2-3 чоловік.

Ready, Study, Go! Poland

http://www.go-poland.pl