ТИПИ ШЛЮБІВ В ПОЛЬЩІ

В Польщі шлюб можна укласти:

 1. В Управліні Цивільного Стану (український відповідник ЗАГСу) (Urząd Stanu Cywilnego) – це так званий шлюб цивільний.

Адреси Управлінь Стану Цивільного можна знайти тут:

Примітка: для того щоб шлюб був визнаний дійсним згідно польського законодавства, він повинен бути зареєстрований в Управлінні Цивільного Стану.

Управління Цивільного Стану видає свідоцтво про укладення шлюбу, яке підтверджує дійсність шлюбу.

2.        У храмі (наприклад, в церкві чи костелі)

В Польщі, шлюб укладений у відповідності з певними релігійними обрядами може бути визнаний і зареєстрований в Управлінні Цивільно Стану без необхідності укладення цивільного шлюбу. Це так званий конкордат. В наступних костелах і релігійних об’єднаннях можна укласти шлюб-конкордат.

 

 1. Католицькі Костели, в тому числі: римо-католицькі, греко-католицькі, уніатські (unicki), неоунітськ (neounicki) і вірменські
 2. Польський Автокефальний Православний Костел (Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny)
 3. Костел Лютеранський (Kościół Ewangelicko-Augsburski)
 4. Kościół Ewangelicko-Reformowany
 5. Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP (Євангельська Методистська церква в Польщі)
 6. Баптистський Костел Християн (Kościół Chrześcijan Baptystów)
 7. Костел Адвентистів Сьомого Дня (Kościół Adwentystów Dnia Siódmego)
 8. Kościół Starokatolicki Mariawitów
 9. Kościół Zielonoświątkowy

10. Kościół Polskokatolicki

11. Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich

Список костелів та релігійних об’єднань в Польщі, які не мають права надавати шлюб-конкордат (це означає, що хоча шлюб укладений згідно з такими релігійними обрядами є дійний у світлі даної релігії, але він не реєструється в Управління Цивільного Стану. Таким чином, для того щоб шлюб був дійсний в світлі положень польського законодавства, таких шлюб повинен бути укладений в Управлінні Цивільного Стану):

 

 1. Мусульманське Релігійне Об’єднання (Muzułmański Związek Religijny),
 2. Караїмське Релігійне Об’єднання (Karaimski Związek Religijny),
 3. Wschodni Kościół Staroobrzędowy tzw. bezpopowcy.

ДОКУМЕНТИ, НЕОБХІДНІ ДО РЕЄСТРАЦІЇ ШЛЮБУ

Для укладення цивільного шлюбу в Управлінні Цивільного Стану Керівникові Управління потрібно представити наступні документи:

1. Посвідчення осіб з фотографіями, які планують укласти шлюб;

2. Копії свідоцтва про народження вищевказаних осіб. У випадку, коли така копія написана іноземною мовою, потрібно зробити нотаріально завірений переклад документу на польську мову (список нотаріально уповноважений перекладачів опублікований на сторінці Міністерства Закордонних Справ або Консульства Польщі.

3. Особи, які вже перебували в шлюбі додають документи, що підтверджують їх актуальний цивільний статус:

– витяг копії свідоцтва про шлюб з приміткою про розлучення або копію рішення суду про розлучення, яке набрало законної сили. Якщо розлучення наступило за кордоном, потрібно представити оригінал витягу з судового рішення разом з офіційним перекладом на польську мову зробленим нотаріальним перекладачем зі списку перекладачів, опублікованого на сторінці Міністерства Закордонних Справ або Консульства Польщі.  У випадку, якщо вимагалось би визнання такого рішення дійсним в Польщі, потрібно додати відповідну постанову суду. Особи, які розвелись на території Європейського Союзу зобов’язані додати засвідчення разом з офіційним перекладом, видане органом згідно з Додатком до ст..39 Розпорядження Ради Європейської Спільноти номер 2201/2003 (do art. 39 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003);

– витяг з свідоцтва про шлюб з приміткою про анулювання шлюбу або витяг з рішення суду, що набрав законної сили;

– витяг свідоцтва про смерть одного з подружжя (для вдівців чи вдів)

4. Іноземці додатково повинні представити засвідчення зі своєї країни походження про можливість укладати шлюб разом з нотаріально завіреним перекладом цього документу на польську мову (такий документ засвідчує, що особа згідно з законодавством своєї країни може вступити в шлюб в Польщі Для того щоб отримати такий документ, потрібно звернутись до відповідного органу в країні походження іноземця).

Якщо іноземець не в змозі виробити такий документ (наприклад, країна його походження не видає таких документів) він може представити рішення про звільнення від обов’язку представляти такий документ. Таке рішення видає Районний Суд шляхом не процесуальної процедури на заяву іноземця.

Непроцесуальна процедура означає, що така процедура не пов’язана з початком розгляду справи в суді. Для того щоб отримати рішення про звільнення від подачі даного документу, зацікавлена особа повинна подати заяву до Районного Суду за місцем свого проживання з проханням звільнити її від обо’язку пред’являти даний документ до Управління Цивільного Стану. В заяві потрібно вказати причини, чому особа не може отримати такий документ в країні свого походження.

5. Доказ внесення гербового збору, виконане в касі або шляхом грошового переказу на рахунок Управління, де буде відбуватись церемонія. Розмір гербового збору 84 злотих.

У випадку укладення шлюбу-конкордату потрібно подати в храмі документи, що вимагаються для укладення шлюбу у даному храмі або у даному релігійному об’єднанні (наприклад, свідоцтво про хрещення, свідоцтво про закінчення дошлюбних наук, підтвердження відбуття зустрічей в справі консультацій з сімейних питань), а також довідка з Управління Цивільного Стану про відсутність обставин які виключають укладення шлюбу. Для отримання такого засвідчення потрібно звернутись до Управління Цивільного Стану за місцем проживання однієї з сторін і подати наступні документи:

 • Документи що посвідчують осіб, які хочуть укласти шлюб разом з фотографією;
 • Копію свідоцтв народження осіб. У випадку, якщо такі документи написані іноземною мовою, то потрібно зробити нотаріальний переклад документу на польську мову у перекладача зі списку перекладачів, які можуть робити нотаріальні переклади який опублікований на сторінці Міністерства Юстиції Польщі  або Консульства Польщі;
 • Особа, яка розведена пред’являє завірений витяг скороченого свідоцтва про народження з приміткою про розлучення або витяг рішення суду про розлучення, що вступило в силу. Якщо розлучення сталося за кордоном потрібно пред’явити оригінал витягу рішення суду з нотаріально завіреним перекладом такого рішення на польську мову зробленого перекладачем зі списку перекладачів опублікованого на сторінці Міністерства Юстиції Польщі або Консульства Польщі. У випадку, якщо потрібно було б представити визнання такого рішення за дійсним на території Польщі потрібно також пред’явити відповідне законне рішення cуду. Особи, які розлучились на території ЄС зобов’язані додати засвідчення разом з офіційним перекладом виконане органом  згідно з Додатком ст.. 39 Розпорядження Ради (ЄС) номер 2201/2003 (art. 39 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003);
 • Скорочений витяг свідоцтва про шлюб з приміткою про анулювання шлюбу або витяг з судового рішення, яке набрало законної сили;
 • Вдова або вдовець – копію свідоцтва про смерть чоловіка;
 • Іноземці додатково повинні представити засвідчення зі своєї країни походження про можливість укладати шлюб разом з нотаріально завіреним перекладом цього документу на польську мову (такий документ засвідчує, що особа згідно з законодавством своєї країни може вступити в шлюб в Польщі. Для того щоб отримати такий документ, потрібно звернутись до відповідного органу в країні походження іноземця).
 • Письмове засвідчення того що не має обставин, які виключають укладення шлюбу.
 • Іноземець зобов’язаний подати документ, який підтверджує можливість укладення шлюбу відповідно до права його країни походження, а також копіб акту народження. Звільнити від необхідності подавати такий документ може лише суд (дивись вище)
 • Підтвердження укладення гербового збору, виконане в касі або шляхом грошового переказу на рахунок управління, яке видало свідоцтво про шлюб. Гербовий збір становить 84 злотих.

На протязі 5 днів від дати укладення шлюбу св’ященник зобов’язаний надати заповнене і підписане ним, особами які укладають шлюб та свідками, засвідчення до Управління Цивільного Стану за місцем укладення шлюбу з метою приготування свідоцтва про шлюб.

Витяги з свідоцтво про шлюб можуть бути забрані в Управлінні Цивільного Стану за звичай протягом 2 тижнів від дня укладення шлюбу. Такі витяги може отримати один з подружжя з документом, що засвідчує особу.

ПРОЦЕДУРА УКЛАДЕННЯ ШЛЮБУ

Першим кроком в процедурі укладення шлюбу в Управлінні Цивільного Стану або в храмі (у випадку шлюбів-конкордату) є подача Керівнику Управління Цивільного Стану комплекту необхідних документів і на їх підставі підписання гарантії про відсутність обставин які виключають можливість укладення шлюбу, а також заяву щодо прізвищ, які будуть носити подружжя і їх діти після шлюбу.

Шлюб в Управлінні Цивільного Стану не може бути укладений раніше ніж після місяця від дня подачі документів. У деяких обґрунтованих випадках до Керівника Управління Цивільного Стану можна подати внесок про скорочення часу очікування на укладення шлюбу.

В день шлюбу, при подачі заяви про вступ у шлюб повинні бути також присутні двоє свідків. Свідком може бути кожен, хто має правоздатність і може підтвердити укладення шлюбу. Свідком також може бути особа, яка не має польського громадянства, але загалом, така особа повинна знати польську мову (якщо особа не володіє польською мовою, обов’язковим є присутність перекладача). Така особа в день шлюбу повинна предв’явити документ, що посвідчує особу.

Як правило, іноземець, який не володіє польською мовою всі формальності (а також шлюб) вирішує у присутності присяжного перекладача.

Цивільний шлюб відбувається в Управлінні Цивільного Стану. В окремих обґрунтованих випадках, керівний управління може погодитись на укладення шлюбу за межами управління. Шлюб-конкордат відбувається у храмі.

Свідоцтво про шлюб, яке укладено перед керівником управління цивільного стану підготовлюється одразу після укладення шлюбу. Підставою укладення свідоцтва про шлюб, який укладений в храмі є переказ духовним керівнику цивільного стану відповідному за місцем укладення шлюбу засвідчення, яке підтверджує відсутність обставин, що виключають можливість укладення шлюбу, яку було посвідчено підписами:  духовного, подружжям та свідками. Дане засвідчення духовний передає до управління цивільного стану протягом п’яти днів від дня укладення шлюбу. Свідоцтво про шлюб підготовлюється негайно, однак не пізніше ніж наступного робочого дня після дня, коли управління отримало вищевказані документи.

У випадку укладення цивільного шлюбу, як і шлюбу-конкордат, за підготовлення свідоцтва про шлюб потрібно внести оплату у розмірі 84 злотих. Після укладення шлюбу і підготовлення свідоцтва про шлюб в Управлінні Цивільного Стану подружжя отримують витяг свідоцтва про шлюб.

Примітка: Свідоцтво про шлюб є важливим документом, який підтверджує укладення шлюбу і цей документ необхідний при різного роду формальностях, пов’язаних наприклад з легалізацією перебування іноземця в Польщі – жінки/чоловіка громадянина Польщі.

ЗМІНА ПРІЗВИЩА

У випадку укладення шлюбу потрібно також прийняти рішення щодо прізвищ, які будуть носити особи після шлюбу, а також щодо прізвища, яке буде носити їх дитина. В Польщі жінка може прийняти прізвище чоловіка, може залишити своє дівоче прізвище або мати два прізвища (своє та чоловіка). Чоловік також може прийняти прізвище жінки, може залишити своє прізвище або мати два прізвища (своє і жінки). Іноземець, який укладає шлюб подає відповідне заяву згідно з законодавством своєї країни походження. Заява може бути подана безпосередньо після укладення шлюбу або перед підготовленням керівником Управління Цивільного Стану засвідчення, яке підтверджує відсутність обставин, що виключають можливість укладення шлюбу. У випадку не подачі відповідної заяви щодо прізвищ, кожен з подружжя залишає своє попереднє прізвище.

Примітка: Зміна прізвища призводить до необхідності зміни всіх документів, таких як документ, що посвідчує особу, водійські права, паспорт, реєстрація транспортного засобу.

У випадку прийняття рішення про зміну прізвища після укладення шлюду новим прізвищем можна користуватись відразу після підготовленням Управлінням Цивільного Стану свідоцтва про одруження.

В ситуації, коли під час шлюбу подружжя вибрало прізвища, а після деякого часу, один з подружжя вирішив змінити прізвище, то можна це зробити шляхом подачі до Управління Цивільного Стану відповідного за місцем свого проживання відповідно обґрунтований внесок. Ця процедура застосовуються у випадку громадян Польщі і іноземців, які не мають жодного громадянства або біженців, який мають статус, визначений вище.

У випадку, якщо батьки уклали шлюб після народження дитини, в свідоцтві про народження дитини записуються прізвище мами. Якщо батьківство було визнано, дитина носить прізвище, вказане в заяві батьків, яка подається разом з заявою про необхідність визнання батьківства. Батьки можуть вказати прізвище одного з них, або прізвище, що утворилось шляхом поєднання прізвища мами з прізвищем батька дитини. Для зміни прізвища дитини, яка в моменті визнання батьківства досягла тринадцяти років потрібна її згода. Якщо батьківство не було визначено дитина носить прізвище мами. Про процедуру визнання дитини батьком можна прочитати тут: ->

ШЛЮБ, УКЛАДЕНИЙ З ГРОМАДЯНИНОМ ПОЛЬЩІ ЗА КОРДОНОМ

У випадку, якщо іноземець планує за легалізувати своє перебування в Польщі на підставі шлюбу з громадянином Польщі, який був укладений за кордоном, потрібно пам’ятати зареєструвати такий шлюб в Польщі в Управління Цивільного Стану за місцем проживання. Адреси Управлінь Цивільного Стану доступні тут: 

З метою реєстрації шлюбу, укладеного за кордоном потрібно подати внесок до Управління Цивільного Стану про записання закордонного свідоцтва  про шлюб до польських книг цивільного стану і до внеску потрібно додати такі документи:

 • витяг акту цивільного стану, який був підготовлений за кордоном  разом з його нотаріальним перекладом на польску мову, який зроблений перекладачем зі спису перекладів опублікованого на сторінці Міністерства Юстиції Польщі (Ministerstwa Sprawiedliwości) або консульства Польщі;
 • документи, що посвідчують осіб або паспорт обох з подружжя;
 • якщо закордонне свідоцтво про шлюб не містить всіх даних, які передбачені польським законодавством, існує можливість доповнити його на підставі свідоцтва про народження осіб (в кожному випадку подача закордонних документів, які мають бути підставою зроблення запису до польських книг цивільного стану повинна відбуватись разом з їх перекладом – відповідно до процедури, зазначеної вище);
 • підтвердження оплати гербового збору .

У випадку запису закордонного свідоцтва про шлюб до польських книг цивільного стану гербовий збір становить 50 злотих, доповнення свідоцтва – 39 злотих.

Примітка: В свідоцтві про шлюб заміщується інформація щодо прізвищ обох з подружжя, а також дітей, які народженні в шлюбі. Якщо такі дані не зазначені в закордонному свідоцтві, то їх запис відбувається на підставі інших документів. 

Увага: В консульстві Польщі можуть укласти шлюб лише громадяни   Польщі.