РЕЄСТРАЦІЯ НАРОДЖЕННЯ ДИТИНИ

Кожна народжена в Польщі дитина (незалежно від громадянства батьків) повинна бути зареєстрована в Управлінні Цивільного Стану. Народження дитини потрібно зголосити на протязі 14 днів від дня народження в Управлінні Цивільного Стану відповідного за місцем народження дитини. Якщо жодне з батьків дитини не має місця проживання в області, що входить під юрисдикцію Управління Цивільного Стану, де дитина була народжена, золошення народження дитини можна Управлінні Цивільного Стану відповідного за місцем проживання батьків або одного з батьків. Керівник Управління Цивільного Стану в такому випадку підготовляє протокол оголошення народження дитини і пересилає його до відповідного Управління з метою підготовлення свідоцтва про народження.

Документи, необхідні для підготовлення свідоцтва про народження дитини:

    1. письмове зголошення народження дитини, яке видане лікарем, акушеркою або закладом охорони здоров’я;
    2. витяг свідоцтва про шлюб, якщо батьки дитини є подружжям;
    3. витяг свідоцтва про народження, витяг свідоцтва про шлюб з приміткою про розведення, витяг свідоцтва про смерть одного з подружжя – якщо мама відповідно є: неодруженою, розведеною чи вдовою.

Зголошуючи народження дитини батьки обирають для дитини ім’я (імен – максимально два). Якщо при підготовці свідоцтва про народження батьки не вибрати імені, керівник Управління Цивільного Стану вписує у свідоцтво народження дитини одне з імен, які найчастіше використовуються в країні. Батьки можуть – протягом 6 місяців від дати підготовки свідоцтва про народження – внести до керівника Управління заяву про зміну імені дитини вписаного до свідоцтва в моменті його приготування разом з гербовий збором, який становить 11 злотих.

Якщо дитина бути мати інше громадянство ніж польське, свідоцтво про народження є важливим документом, потрібним при легалізації перебування дитини в Польщі (наприклад, при клопотанні про дозвіл на тимчасове перебування для).

Після підготування свідоцтва про народження дитини, батьки можуть отримати витяг свідоцтва про народження дитини.

У випаду якщо справа стосується дитини, народженої не в шлюбі і по відношенню до дитини не наступить визнання батьківства, у місці прізвища батька вписується прізвище матері дитини, яке вона носила під час народження дитини, натомість у полі ім’я батька вписується ім’я відповідне з заявою, яку подала матір дитини. Якщо біологічний батько визнав батьківство, то дитина носить прізвище вказана обома батьками відповідно до заяви ними поданої. Може це бути прізвище матері чи батька, або прізвище що складається з прізвищ обох батьків.

ВИЗНАННЯ БАТЬКІВСТВА

У випадку, якщо батьки дитини не є подружжям, необхідно є визнання батьківства батьком дитини. Можна визнати батьківство малолітньої дитини або дитини ще ненародженої, яка вона була зачата. Якщо батьком дитини є громадянин Польщі, дитина також буде мати польське громадянство.

Після визнання шлюбу недійним або розірвання шлюбу дитина, народжена в часі перших 300 днів після його закінчення визнається відповідно до польського законодавства такою, що народилась від тієї подружньої пари. До свідоцтва про народження дитини вписується як батько дитини чоловік жінки (який був чоловіком до визнання шлюбу недійним або до розірвання шлюбу). Якщо батьком дитини є інший чоловік, потрібно це доказати в судовому порядку. Після отримання рішення суду про заперечення батьківства, біологічний батько може подати заявку про визнання батьківства до даної дитини перед керівником управління, польським консулом або судом. Лише після цього можна змінювати прізвище дитини.

Визнання батьківства може наступити перед народженням дитини, під час реєстрації свідоцтва про народження дитини або після підготовки свідоцтва про народження. Для того щоб визнання було успішним, заяву про визнання батьківства подає батько дитини до керівника Управління Цивільного Стану, натомість матір дитини підтверджує, що даний чоловік є батьком дитини. Заява про визнання батьківства можна подати до кожного керівника Управління Цивільного Стану, Суду (Відділ Сім’ї та Неповнолітніх) або консулом Польщі. Після виконання керівником Управління дій визнання батьківства, до свідоцтва про народження дитини вписується дані батька дитини.

Необхідні документи для визнання батьківства:
• документи, що підтверджують осіб/паспорти батьків

• якщо матір є незаміжня – витяг з свідоцтва про народження матері;
• якщо матір є розведеною – витяг з свідоцтва про шлюб з приміткою про розвід;
• якщо матір є вдовою – свідоцтво про смерть чоловіка;
• лікарське підтвердження стану вагітності (у випадку визнання батьківства зачатої дитини);

• витяг свідоцтва про народження дитини (у випадку якщо свідоцтва було раніше видане)

Якщо визнання батьківства дитини, принаймні один з батьків якої є громадянином Польщі, відбувається за кордоном, то така процедура проходить в Польському консульстві.

Процедура визнання батьківства дитини не підлягає оплаті.

ГРОМАДЯНСТВО ДИТИНИ

Дитина, принаймні один з батьків якої є громадянином Польщі, набуває польське громадянство через народження. Однак батьки можуть вибрати для дитини громадянство країни одного з батьків, який не є громадянином Польщі, якщо згідно з законодавством тієї країни дитина може набути польське громадянство.

Для того щоб набуття дитиною польського громадянства стало фактом, до Воєвудського Управління (Відділ Громадських Справ та Іноземців)  за місцем проживання потрібно подати заявку про вибір громадянства для дитини. У випадку, якщо шлюб не був зареєстрований, потрібно пройти процедуру визнання батьківства батьком дитини. Якщо батько дитини є громадянином Польщі, дитина також може набути польське громадянство. Таку заяву потрібно подати на протязі 3 місяців від дгя народження дитини. Гербовий збір за прийняття заяви становить 9 злотих. Заява подається особисто обома батьками.

Якщо дитина народилась за кордоном, то заяву потрібно подати консулу Польщі за місцем проживання за кордоном. Гербовий збір за прийняття заяви консулом Польщі становить 9 злотих.

ПРІЗВИЩЕ ДИТИНИ

Дитина, народженя в шлюбі носить прізвище, визначене в свідоцтві про народження відповідно до заяви батьків.

Якщо батьки не подали заяви в справі прізвища дитини, то вона носить прізвище, яке складається з прізвища матері і доданого до нього прізвища батька.

У випадку, якщо справа стосується дитини, яка народжена не в шлюбі і не наступить визнання батьківства під час приготування свідоцтва про народження, то як прізвище дитини вписується прізвища матері дитини, яке вона носила під час народження дитини. Якщо біологічний батько визнає батьківство по відношенні до дитини, тоді дитина носить прізвище, вказане в заяві обох батьків. Може це бути прізвище батька або матері, або прізвище, що складається з прізвищ обох батьків. Прізвище дитини не може містити більше ніж два склади.

Про процедуру визнання батьківства можна прочитати вище.