ТРУДОВІ ДОГОВОРИ

Є деякі специфічні вимоги, які повинні бути дотримані при підписанні трудового договору. Трудовий договір повинен містити – окрім підписання сторінок (тобто роботодавець і працівник), виду договору та дати його укладення – наступні пункти:

 

 •       вид роботи (назва посади, функції та обсяг обов`язків працівника),
 •       місце виконання роботи,
 •       зарплата відповідно до виду роботи

Зарплата, зазначена в договорі, укладеному з людиною, яка працює повний робочий день, не може бути менше мінімального розміру оплати праці.

 •       дата початку роботи – якщо не вказано в договорі, вважається, що це день підписання контракту,
 •       величина робочого дня, тобто величина ставки.

 

При укладенні трудового договору потрібно також пам’ятати декілька правил:

 

 •       трудовий договір не може містити положень, менш сприятливих, ніж ті, які вказані в трудовому кодексі;
 •       трудовий договір дає працівникові права, яких не дають цивільно-правові договори, тобто:
  • отримання платної відпустки,
  • визначення можливостей підвищення кваліфікацій,
  • отримання зарплати під час лікарняного звільнення,
  • зарахування стажу роботи,
  • визначає принципи звільнення з роботи,
  • визначає принципи отримання зарплати за понаднормову роботу, тобто більше часу описаного в трудовому кодексі – яким є час роботи в Польщі?

 

За цими договорами, навіть якщо працівник є іноземцем, оплачуються внески соціального страхування, а також медичне страхування (більш детальну інформацію про медичне страхуваня можна дізнатися тут), а також аванс податку від доходу тут). Отже, працівник має право користуватись відповідною допомогою (на яку оплачує внести), а  працевлаштування за строковими трудовими контрактами враховується до його стажу роботи.

 

Працедавець зобов’язаний зареєструвати нового робітника в ZUS упродовж 7 днів від початку його роботи ( що це таке ZUS?->), а також направити його на вступне медичне обстеження. Працедавець повинен дотримуватися часу робочого дня – яким є час роботи працівника в Польщі?

 

Трудовий кодекс є правовою базою, що регулює трудові відносини, які містяться в трудовому договорі.

 

Договір повинен бути укладений в письмовій формі, не пізніше дати початку роботи.

 

Трудовий договір вимагає від працівника та працедавця дотримання певних обов’язків – додаткову інформацію можна отримати тут

[nbsp

Найчастіше зустрічаються такі трудові договори:

 • трудовий договір на визначений час;
 • трудовий договір на невизначений час.

]

 

Договір на визначений час

Тимчасовий договір укладено на певний строк, зазначений завчасу працедавцем і працівником, і означає, що угода діє тимчасово, на певний строк.

 

В ситуацій, коли роботодавець підписав з працівником два послідовних договора на визначений час, то третій договір вважається таким, що підписаний на невизначений час, якщо перерва між цими договорами не була більшою ніж 1 місяць. Це не відноситься до договорів, які укладені з метою заміни відсутнього працівника, а також договорів укладених з метою винання сезонної або такої що циклічно реалізовується роботи

 

Договір, підписаний на визначений час може бути розірваний за взаємною згодою між працівником і роботодавцем. Договір на визначений час може бути розірваний за ініціативою працівника або роботодавця, за умови, що договір був укладений на термін більше шести місяців і містить інформацію про можливість його припинення. В такому випадку термін повідомлення про розірвання договору становить 2 тижні. Повідомлення про розірвання договору повинно бути подане в письмовій формі. Немає обов’язку вказувати причину розірвання такого договору

 

Строковий договір може бути розірваний за згодою сторін, а якщо договір укладено на термін більше шести місяців і включає в себе пункт про можливість його розірвання. В цьому випадку термін повідомлення про розірвання договору становить 2 тижні. В цьому випадку вимагається письмова форма повідомлення і не має жодних зобов’язань вказувати причини розірвання договору.

Видом строкового договору є сезонний договір, – його тривалість обмежена одним сезоном.

Трудовий договір на  визначений строк, накладає на працівника і працедавця певні обов’язки – додаткову інформацію можна отримати тут

Договір на невизначений час

Це найвигідніший з точки зору працівника договір, що характеризується відсутністю визначеної тривалості зайнятості.

 

Трудовий договір на невизначений строк може бути розірваний за згодою сторін, в такий термін, як визначають сторони. Якщо працівник або працедавець хоче припинити дію цього типу договору, повинен повідомити про це іншу сторону в письмовій формі. Роботодавець також зобов’язаний подати причину припинення договору.

Термін повідомлення про розірвання договору, укладеного на невизначений час залежить від стажу роботи у даного роботодавця і становить:

 •       2 тижні, якщо працівник був прийнятий на роботу на термін, коротший ніж 6 місяців,
 •       1 місяць, якщо працівник був прийнятий щонайменше на 6 місяців, а також
 •       3 місяці, якщо був прийнятий на роботу щонайменше на роки

 

Трудовий кодекс, а також інші закони у сфері права праці впроваджують категорію працівників, з якими не можна розірвати трудовий договір. До таких працівник, зокрема, належать: працівники, які відсутні з причин хвороби, працівники, що перебувають у відпустці, в тому числі батьківській відпустці, вагітні жінки, члени профспілок або інших професійних об’єднань, які уповноважені репрезентувати об’єднання до роботодавця.

Трудовий договір на невизначений термін вимагає від працівника і працедавця певних обов’язків.

Законодавство

Закон з 26 червня 1974 р. Трудовий Кодекс (Дз.У. 1974 № 24 поз. 141 з пізн.зм/ тобто Дз.У. 1998 р., № 21, поз. 94 зі зм..)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19740240141

http://www.pip.gov.pl/html/pl/html/k0000000.htm

ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ ДОГОВОРИ

Цивільно-правові договори відрізняються від трудового договору формами доручити роботу, і регулюються положеннями Цивільного кодексу.

Цивільно-правовими договорами, як правило, користуються в той час, коли працедавець не планує наймати працівника за трудовим договором, але залежить йому на виконанні певних дій, чи для досягнення чітко поставлених завдань.

Основні особливості виконання робіт за цивільно-правовим договором відрізняють його від роботи, виконаної у відповідності з трудовим договором:

 •       у разі цивільно-правових договорів є велика свобода дій, надаючи робоче місце, і відмова виконувати доручення, які не є порушенням зобов’язань за договором – додаткову інформацію про обовязки працівника можна отримати тут
 •       при цивільно-правових договорах є допустимим виконання субпідрядних робіт;
 •       при цивільно-правових договорах можна вказати місце і час виконання роботи, але це не обов’язково, більш враховується саме виконання роботи, а не її час і місце;
 •       при цивільно-правових договорах немає необхідності платити всі внески на соціальне забезпечення та надавати відпустки працівнику.

Примітка: Щоби працювати на підставі договору доручення або підряду, іноземець повинен також отримати дозвіл на роботу – додаткову інформацію про дозвіл на роботу можна отримати.

Найбільш поширеними цивільно-правовими договорами є:

 •       договір доручення
 •       договір підряду.

Договір доручення (umowa zlecenia)

Договір доручення полягає на дорученню довірителем виконання визначеної роботи у визначений строк і оплаті за виконання цієї роботи домовлену заробітню плату. В рамках договору повірений зобов’язаний виконати визначену діяльність для довірителя. Тому договір доручення є договором старанної діяльності. Договірні сторони записують в договорі вид діяльності, її обсяг, організаційну структуру і заробітну плату – сума вказана в договорі це сума валового доходу(зарплата брутто) – що це таке зарплата брутто?

 

Примітка: Будь ласка, пам’ятайте, що при цьому договорі немає мінімального розміру оплати праці! – що таке мінімальна зарплата?

 

Принцип розрахунку договору залежить від того, чи повірений не має інших доходів за трудовим договором, чи договір доручення є його єдиним джерело доходу. Якщо договір доручення є єдиним джерелом доходу, потрібно обов’язково сплатити всі внески на соціальне страхування (що означає, що під час дії договору повірений охоплений медичним страхуванням), а також авансу на податок. Однак якщо іноземець працює ще і на підставі трудововго договору (і отримує принаймні мінімальну заробітну плату і оплачує внески на соціальніе страхування), а договір доручення є для нього додатковим джерелом доходу, то внески на підставі цього договору є добровільними, а з заробітньої плати сплачується лише податок на прибуток.

На підставі такого договору, довіритель не зобов’язаний надавати відпустку, вихідну допомогу, заробітню плату під час хвороби, а також жодних інших додаткових пільг.

 

Повірений може укладати декілька договорів з одним і тим самим працедавцем.

Договір підряду (umowa o dzieło)

Договір підряду це договір на виконання «підряду», тобто чітко визначеного завдання, в результаті якого виникає певний продукт. Таким чином, договір підряду є договором результату. Підряд (продукт) повинні бути чітко визначений і мати принаймі частково матеріальний характер.

За виконану роботу особа, яка це виконувала повинна отримувати фінансову винагороду – в договорі подається зарплата брутто– що таке зарплата брутто?

Примітка: Будь ласка, пам’ятайте, що ця угода не має встановленого мінімального розміру заробітньої плати! – що таке мінімальна зарплата?

У договорі зазвичай вказується термін виконання підряду.

Підрядний несе відповідальність за ефективність своєї роботи.

Особа, яка виконує свою роботу виключно на підставі договору підряду (umowa o dzieło) не підлягає соціальному забезпеченню. Винятком є ситуація, коли такий договір був укладений з роботодавцем, з яким працівник підписав одночасно трудовий договір.

 

Цей вид договору є вигідним з точки зору підрядника (особа, яка виконує роботу), якщо у нього є інша робота, а договір підряду являє собою додаткове джерело доходу. Це випливає з того, що хоча договір не дозволяє користовуватися послугами соціального і медичного страхування, податки, які ви заплатили з цього договору, нижчі, ніж у випадку інших договорів – що таке податок на прибуток?

 

Законодавство

Закон з 23 квітня 1964 r. Цивільний кодекс

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640160093

ЗНАЧЕННЯ ДОГОВОРУ, УКЛАДЕНОГО В ПИСЬМОВІЙ ФОРМІ

Трудовий договір повинен бути укладений у письмовій формі.

 

У випадку іноземців, мати письмовий трудовий договір має істотне значення – це перевіряється під час перевірки легальності працевлаштування.

 

 •       Що стосується іноземців, які зобов’язані мати дозвіл на роботу – договір, за яким вони виконують роботу в Польщі повинен бути в письмовій формі. Це одна з умов визнання їх роботи як законної.

 

 •       Що стосується іноземних громадян, які працюють у Польщі на основі заяви працедавця про намір виконувати роботу – договори повинні бути укладені в письмовій формі. Це одна з умов визнання їх роботи як законної.

 

 •       Щодо іноземців, для яких дозволу на роботу не потрібно – відсутність письмового трудового договору не призводить до визнання зайнятості незаконною, хоча й непідтверджені письмово умови договору є порушенням прав працівника. У разі доручення такому іноземцю виконання робіт за цивільно-правовими договорами, – а також для громадян Польщі – письмова форма не обов`язкова.