ПРИБУТКОВИЙ ПОДАТОК З ФІЗИЧНИХ ОСІБ (PIT)

PIT подається по місцю проживання станом на кінець грудня попереднього року.

Податок з фізичних осіб платить кожна особа, яка отримує дохід, напр., отримує винагороду (на основі контрактів і цивільно-правових договорів – більш детальна інформація про різні угоди доступна тут ->), або отримує доходи від господарської діяльності.

 •   Спосіб розрахунку

Одним із способів розрахунку податку є, так звані, податкові пороги. У Польщі є два податкові пороги: якщо платник податків отримав протягом року менше, ніж 85 528 злотих, то він знаходиться у першому податковому порозі, якщо більше, ніж 85 528 злотих – у другому. Податкові пороги використовуються в основному для людей, які виконують роботу в Польщі, за яку отримують винагороду.

Що стосується осіб, які ведуть господарську діяльність, то тут застосовується так званий єдиний податок, який завжди становить 19% від отриманого доходу.

Принципи розрахунків для кожного з порогів різні:

  • Якщо основою для розрахунку податку є 85 528 злотих або менше, (тобто особа заробила до 85 528 злотих на рік), то податок становить 18% цієї основи мінус 556 злотих 2 гроші.
  • Якщо основа для розрахунку податку більша 85 528 злотих, то податок становить 14 839 злотих + 32% від надлишку понад 85 528 злотих.

Примітка: особам, які мали дуже низькі доходи, буде повернено податок. В 2012 році так звана неоподатковувана сума становила 3091 злотих. Це означає, що особа, яка в рік заробила менше, ніж 3091 злотих отримає повернення авансового платежу податку, який був сплачений. У цьому випадку необхідно подати податкову декларацію (інформацію про податкову декларацію можна знайти в наступних вкладках).

В Інтернеті є багато програм, метою яких є полегшення розрахунку податків. Можна використовувати їх, але у випадку виникнення будь-яких невизначеностей потрібно звернутись до податкової інспекції, яка відповість на питання і розвіє сумніви.

 • Документ, який використовується для розрахунків

Платники податків повинні заповнити податкову декларацію на спеціальних документах, званих PIT. Форми PIT можна отримати в кожній податковій інспекції.

Примітка: у Польщі є багато видів PIT – цей, який ми заповнюємо, залежить від багатьох факторів. Декларація про розмір отриманих доходів (понесених витрат) у податковому році може заповнюватись на основі PIT 36, 36-L, 37, 38 і 39. Перед тим, як заповнювати PIT слід переконатися, який з багатьох документів PIT може бути застосований до конкретної ситуації! Для цього краще за все звернутись до податкового органу.

Заповнений і підписаний PIT (не підписаний PIT розглядається як неподання декларації!) потрібно подати у відповідний за місцем проживання платника податків податковий орган. Адреси податкових органів доступні тут

У Польщі також можна його подати електронним шляхом за допомогою системи e-Декларація. У цьому випадку потрібно встановити відповідне програмне забезпечення. Програма доступна тут

 •  Як сплатити податок на прибуток

Працевлаштовуючись, можна уповноважити роботодавця сплачувати так звані авансові платежі податку на прибуток, тоді потрібно заповнити так званий PIT- 2. Ця форма доступна тут

У цьому випадку винагорода, що виплачується працівнику, (напр. у випадку трудового договору – щомісяця) зменшується на суму авансового платежу податку на прибуток – що таке винагорода брутто і нетто? ->. Тоді роботодавець надсилає працівнику до кінця лютого кожного року PIT-11, який містить інформацію про доходи, неоподатковувані витрати, сплачені авансові платежі податку на прибуток, соціальне і медичне страхування. Він буде становити основу для розрахунків платника податків з податковим органом на окремій формі PIT.

Примітка: втрата, не отримання з поштового відділення – одним словом, відсутність, PIT-11 не звільняє платника податків від сплати податку. Якщо платник податків не отримав від свого роботодавця (замовника) PIT-11 до кінця лютого, потрібно якомога швидше зв’язатися з ним і попросити передати цей документ або його дублікат. Якщо його не отримає, то можна використати дані, що містяться в друкованих матеріалах ZUS-RMUA

У випадку сплачування авансових платежів податку на прибуток може виявитись, що податок, який вказано в PIT, вже сплачено (і, отже, немає необхідності одноразово платити сукупний податок). Однак може виникнути необхідність доплатити різницю, якщо авансові платежі не покрили загальної суми податку (цей обов’язок покладено на платника податків). Однак може статись і так, що податковий орган буде змушений повернути платнику податків переплату.

]Особи, які займаються власною діяльністю, повинні самі платити податок у вигляді щомісячних або щоквартальних авансових платежів (квартально сплачують невеликі компанії та особи, які розпочинають діяльність).

 •  Термін розрахунків

До 30 квітня кожного року, кожен платник податків (особа, яка сплачує податок) повинен подати у податковий орган податкову декларацію PIT.

До цієї дати потрібно також сплатити податок (якщо такий був розрахований до сплати в PIT).

Примітка:Цей термін не можна порушувати!

Податок можна оплатити в касі податкової інспекції, в яку подається PIT або переказом на банківський рахунок цього органу – щоб отримати інформацію про номер рахунку, потрібно зв’язатись безпосередньо з органом; така інформація часто доступна на веб-сайті даного органу.

Примітка: у податкових органах працюють інформаційні пункти для надання консультацій, пов’язаних з розрахунками. Тиждень перед 30 квітня інспекції часто працюють довше, а остання субота перед закінченням терміну є робочою суботою, таким чином, орган працює та приймає PIT і оплату податку. Для отримання детальнішої інформації на цю тему потрібно звернутись до податкового органу відповідного за місцем прописки.

Якщо в PIT була вказана переплата податку, податковий орган має 3 місяці на повернення її платникові податку. Іноді, однак, цей термін продовжують.

 • Спільний розрахунок податку з одним із подружжя або дітьми

У Польщі можна розрахувати податок спільно з одним із подружжя або дітьми.

Загальний розрахунок податку з одним із подружжя є вигідним, коли подружжя знаходиться в різних податкових категоріях, напр., дружина – 32%, а чоловік 18%. Вигідно це також тоді, коли один з подружжя не отримує ніяких доходів або має доходи нижчі, ніж неоподатковувана сума.

Спільно з одним із подружжя або спільно з дитиною можуть розрахувати податок особи, які не ведуть господарської діяльності (при спільному розрахунку подружжя – жоден з подружжя не може вести господарської діяльності). Такі особи платять фіксований податок, який становить 19%.

Щоб розрахувати податок з одним із подружжя повинні бути виконані наступні умови:

 •  обоє повинні жити в Польщі не менше 183 днів у році;
 •  мати спільне майно;
 •  бути подружжям протягом усього року, за який складається PIT;
 •  подати заяву про виконання зазначених вище умов – її подається підписуючись у формі PIT.

Подружжя повинно порахувати окремо свої доходи, окремо відняти пільги від своїх доходів. Так нараховані доходи мають бути додані разом і сукупний дохід поділено на два, і для кожного з подружжя порахувати податок (він буде однаковим). Потім подружжя повинно додати свої податки і відняти всі пільги, які можуть відніматись від податку (інформацію про пільги можна знайти нижче). Якщо податок розрахований таким способом буде нижчим, ніж сума авансів сплачених раніше, подружжя отримає відшкодування від податкової інспекції.

Щоб розрахувати податок спільно з дитиною повинні бути виконані наступні умови:

 •  не перебувати у шлюбі (особа незаміжня/нежоната, вдівець/вдова, розлучений/а)
 •  виховувати дитину (як батько/мати або опікун).

Спільний розрахунок стосується дітей:

 •  до 18 років;
 •  до 25 років, якщо продовжують навчатись (за умови, що дитина не отримала в даному році доходу, або отримала дохід звільнений від податку).

Батько/мати вираховуючи податок повинен/на порахувати свої доходи, відняти від них пільги, які віднімаються з доходу, від половини доходів розрахувати податок і помножити його на 2. Від цієї суми потрібно відняти пільги, які віднімаються з доходу.

Таким способом розрахований податок (разом з дитиною) буде нижчим, ніж розрахований тільки на одну людину.

 •  Пільги

Розраховуючи податок можна від нього відняти пільги – це означає, що платник податку має можливість заплатити нижчий податок.

Пільги можна відняти від доходу і від податку.

 •  Пільги, які віднімаються від доходу:дохід – це прихід (все, що заробляємо) після вирахування витрат; відняти від доходу можна, напр., внески на соціальне страхування;
 •  Пільги, які віднімаються від податку:напр., пільги на дитину, медичне страхування, пільга на Інтернет.

Для того, щоб відняти пільги треба заповнити відповідні форми PIT – про подробиці краще дізнатися в податковій інспекції. Крім того, в податковій інспекції можна отримати інформацію про те, які пільги можемо відняти, щоб заплатити менший податок.

 •  1% податку на благодійність

Кожен платник податків має право пожертвувати 1% від свого податку на благодійність. Платник податків не віддає тоді увесь свій податок до державного бюджету, а може допомогти одній з соціальних організацій, фондів, асоціацій. Такі організації можуть бути благодійними, можуть займатись освітою, соціальною допомогою, охороною прав людини, допомогою різних видів, напр., юридичною, психологічною. Платник податків має прямий вплив на те, як буде використана  частина його податку.

Список благодійних організацій доступний тут

Варто його перевірити, не всі фонди та об’єднання мають статус благодійних, і тому не в кожен фонд чи об’єднання можна передати свій 1%.

Щоб передати 1% податку потрібно у відповідне поле у податковій декларації записати номер організації (так званий, номер KRS) та суму, яку хочеться передати (вона не може перевищувати 1% податку).

ПОДАТОК НА ТОВАРИ І ПОСЛУГИ (VAT )

Податок на товари і послуги – це податок, який ми сплачуємо при покупці речей, таких як продукти харчування, одяг, косметика, а також користуючись послугами, напр., перукаря, юриста, лікаря. Цей податок, як правило, вже є в ціні товару або послуги. Це називається ціна брутто. Якщо вказана ціна нетто, то це означає, що потрібно додати податок. Однак в магазинах і сервісних закладах ціни вказані вже з податком.

У Польщі існують різні ставки VAT: 23%, 8%, 5%, 0%. Ця ставка залежить від типу товару або послуги. Більш детальну інформацію можна знайти на веб-сайті міністерства фінансів (www.mf.gov.pl) або на тематичних сайтах, напр., http://www.podatki.biz/ , www.vat.pl

Іноземець, який займається власною діяльністю, виконуючи різні послуги, також повинен буде заплатити у податковий орган податок VAT, який дораховував своїм клієнтам. Податок VAT сплачується у податковому органі відповідному по місцю виконання діяльності. Для цього потрібно заповнити форму VAT-7 при щомісячних розрахунках ) або VAT-7 K при квартальних розрахунках. Заповнені форми треба подати у податковий орган відповідний по місцю виконання діяльності.