ПРАВО ВЛАСНОСТІ

Право власності на нерухомість дозволяє розпоряджатися ним відповідно до закону та норм звичаєвого права. Власник може отримувати вигоду та інші доходи з речей, які має. Відокремлення права власності квартири дає також частку власнику у спільній нерухомості та землі.

Право власності можна набути на підставі договору продажу, міни, дарування, передачі майна або будь-якого іншого договору щодо передачі права власності. Для набрання законної сили договір повинен бути складений у формі нотаріального акту. Право власності не обмежене по часу. Це право можна передавати і воно може бути успадковане.

Увага: Часткова власність – це власність з визначення частки кожного власника. Кожен співвласник має право розпоряджатись своєю часткою самостійно.

Спільна часткова власність дозволяє розпоряджатись власністю відповідно до волі співвласників. Спільною частковою власністю є сумісна власність подружжя.

ПРАВО ДОВІЧНОГО КОРИСТУВАННЯ

У Польщі більша частина землі знаходиться у власності Державного казначейства. Власники нерухомості, збудованих на території Державного казначейства, купують право до, так званого, довічного користування землею. Довічний користувач під час дії договору можете використовувати свою нерухомість як власник прав власності. Право довічного користування передається і успадковується, але воно обмежене у часі. Термін довічного користування зазвичай триває 99 років. В особливих випадках час довічного користування може бути скорочено. Не може однак становити, менше, ніж 40 років. За 5 років до закінчення терміну дії права користування можна клопотатись про його продовження на наступний період.

Спосіб користування довічного користувача землею визначає нотаріальний договір. Такий договір має містити:

 • дату початку та завершення будівельних робіт на даній земельній ділянці,
 • вид побудованих будинків і нанесеного обладнання,
 • умови і терміни реконструкції (у випадку знищення або знесення будинків у ході користування),
 • винагороду, яка виплачується довічному користувачеві, після закінчення його прав.

Увага: Набуття права довічного користування землею передбачає початкову оплату.  Більш того, протягом усього терміну довічного користування, не пізніше 31 березня кожного року (наперед за рік, без виклику) довічний користувач повинен оплатити річну оплату за довічне користування ->

ОБМЕЖЕНІ РЕЧОВІ ПРАВА

Обмежені речові праваце права на користування і отримання вигоди з чужої речі. Для переміщення або зміни змісту обмеженого речового права потрібен договір між управненим та власником обтяженої речі, а якщо право було записане у земельно-кадастрову книгу – також оновлення записів. До обмежених речових прав відноситься:

 • користування,
 • сервітут,
 • право кооперативної власності на житло,
 • іпотека.

Мешканець має право кооперативної власності на проживання у житлі, коли кооператив зобов’язується надати дане житло для використання в обмін за внесення квартирного вкладу та регулярне сплачування оплат, зазначених у статуті кооперативу. Початковий вклад є нижчим, ніж у випадку права кооперативної власності на житло. Житло однак є власністю кооперативу, а не мешканця.

Увага: право кооперативної власності на проживання є правом, яке не передається не переходить до спадкоємців і не підлягає виконанню.

Право кооперативної власності на проживання закінчується:

 • коли закінчується членство в кооперативі,
 • коли є заборгованість протягом 6 місяців,
 • коли, незважаючи на письмове попередження, мешканець використовує житло не за призначенням, нехтує обов’язками, допускає до виникнення збитків, руйнує загальні пристрої або перешкоджає у використанні інших квартир.

Власнику права кооперативної власності на житло не потрібно бути членом кооперативу. Проте, членство часто знижує щомісячні оплати. Членство в кооперативі виникає в результаті внесення початкового вкладу в кооператив. Початковий вклад однак, вищий, ніж у випадку права кооперативної власності на проживання.

Важливе: Право кооперативної власності на житло не дає права на землю.

Увага: Це право успадковується і передається, може також бути обтяжене іпотекою. Передача прав не вимагає згоди кооперативу.