ЩО ТАКЕ ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ?

Господарська діяльність – це діяльність, спрямована на отримання доходу, яка пов’язана з виробництвом, будівництвом, реалізацією товарів, наданням послуг, виконанням професійних обов’язків, що здійснюється організовано та безперервно.

ХТО Є ПІДПРИЄМЦЕМ?

Підприємець – це фізична особа, юридична особа та організаційна одиниця, що не має статусу юридичної особи, яка виконує від свого імені господарську діяльність – хто є фізичною особою, юридичною особою та організаційною одиницею, що не має статусу юридичної особи?->

ХТО Є ІНОЗЕМНОЮ ОСОБОЮ?

Іноземна особа – це фізична особа, яка не є громадянином Польщі, що здійснює господарську діяльність на території Польщі.

ФОРМИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПОЛЬЩІ

У Польщі можна заснувати та вести такі форми господарської діяльності:

 • Індивідуальна господарська діяльність (приватний підприємець) – детальніша інформація про реєстрацію, ведення та зобов’язання, що стосуються ведення цієї форми господарської діяльності доступна тут ->
 • Цивільне товариство – детальніша інформація про реєстрацію, ведення та зобов’язання, що стосуються ведення цієї форми господарської діяльності доступна тут ->
 • Відкрите товариство – детальніша інформація про реєстрацію, ведення та зобов’язання, що стосуються ведення цієї форми господарської діяльності доступна тут ->
 • Командитне товариство – детальніша інформація про реєстрацію, ведення та зобов’язання, що стосуються ведення цієї форми господарської діяльності доступна тут ->
 • Акціонерно-командитне товариство – детальніша інформація про реєстрацію, ведення та зобов’язання, що стосуються ведення цієї форми господарської діяльності доступна тут ->
 • Партнерське товариство – детальніша інформація про реєстрацію, ведення та зобов’язання, що стосуються ведення цієї форми господарської діяльності доступна тут ->
 • Товариство з обмеженою відповідальністю – детальніша інформація про реєстрацію, ведення та зобов’язання, що стосуються ведення цієї форми господарської діяльності доступна тут 
 • Акціонерне товариство – детальніша інформація про реєстрацію, ведення та зобов’язання, що стосуються ведення цієї форми господарської діяльності доступна тут ->
 • Філія – детальніша інформація про реєстрацію, ведення та зобов’язання, що стосуються ведення цієї форми господарської діяльності доступна тут ->
 • Представництво – детальніша інформація про реєстрацію, ведення та зобов’язання, що стосуються ведення цієї форми господарської діяльності доступна тут ->

РЕЄСТРИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Щоб розпочати господарську діяльність, кожен підприємець, незалежно від того, якою буде правова форма його компанії, повинен зареєструвати господарську діяльність, яку має намір вести. Залежно від форми ведення господарської діяльності, компанія повинна бути зареєстрована:

 • Національному судовому реєстрі (KRS),
 • Центральному переліку та інформації про господарську діяльність (CEIDG),
 • Реєстрі представництв іноземних підприємців.

Національний судовий реєстр (KRS)

KRS – це централізована база даних, що складається з трьох окремих реєстрів:

 • реєстру підприємців;
 • реєстру об’єднань, інших громадських і професійних організацій, фондів та громадських закладів охорони здоров’я;
 • реєстру неплатоспроможних дебіторів.

KRS містить інформацію про правовий статус зареєстрованого суб’єкта (тобто, підприємства, об’єднання і т. д..), основні відомості про його фінанси та представників (тобто, Голову, директора і т. д.).

Зареєструватись у KRS можна через Електронний доступ до судових реєстрів (використовуючи цю можливість, не потрібно особисто звертатися в суд, щоб зареєструвати суб’єкт ). Заяву однак може подати лише зареєстрований на веб-сайті KRS користувач.

Оплата за подання заяви про внесення товариства у KRS становить 500 злотих.

Веб-сайт KRS: http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/okrajowy-rejestr-sadowy

В KRS реєструються такі форми господарської діяльності:

1. Відкрите товариство – детальніша інформація про реєстрацію, ведення та зобов’язання, що стосуються ведення цієї форми господарської діяльності доступна тут ->
2. Командитне товариство– детальніша інформація про реєстрацію, ведення та зобов’язання, що стосуються ведення цієї форми господарської діяльності доступна тут ->
3. Акціонерно-командитне товариство – детальніша інформація про реєстрацію, ведення та зобов’язання, що стосуються ведення цієї форми господарської діяльності доступна тут -> 
4. Партнерське товариство – детальніша інформація про реєстрацію, ведення та зобов’язання, що стосуються ведення цієї форми господарської діяльності доступна тут ->
5. Акціонерне товариство – детальніша інформація про реєстрацію, ведення та зобов’язання, що стосуються ведення цієї форми господарської діяльності доступна тут ->
6. Товариство з обмеженою відповідальністю – детальніша інформація про реєстрацію, ведення та зобов’язання, що стосуються ведення цієї форми господарської діяльності доступна тут ->
7. Філія – детальніша інформація про реєстрацію, ведення та зобов’язання, що стосуються ведення цієї форми господарської діяльності доступна тут ->

Для кожного суб’єкта, внесеного у KRS суду, ведуться окремі реєстраційні акти (в паперовій формі), які включають в себе, зокрема, документи, що підтверджують інформацію внесену у реєстр, а також взірці підписів осіб, уповноважених представляти суб’єкт. Інформація, що міститься в KRS, є відкритою, а це означає, що кожен зацікавлений (за деякими винятками) може у відповідному суді без обмежень переглядати реєстраційні акти суб’єктів, внесених у реєстр.

Окрім того, на веб-сайті є можливість пошуку суб’єктів, зареєстрованих у KRS. Здійснювати пошук суб’єктів можна згідно назви або номера KRS. На веб-сайті доступні основні дані суб’єкта, пошук якого здійснюється, (тобто, дата реєстрації,представники суб’єкта і т. д.).

Центральний перелік та інформація про господарську діяльність (CEIDG)

CEIDG –  це список підприємців, які є фізичними особами. Перелік дає вільний доступ до інформації про підприємців.

Примітка: усі дії, пов’язані з внесенням даних у CEIDG, є безкоштовними. До пропозицій платного запису у реєстр підприємств слід ставитися з обережністю, так як це комерційні пропозиції. CEIDG дає можливість зареєструвати господарську діяльність за допомогою Інтернету, використовуючи цю можливість, не потрібно особисто звертатися в управління, щоб зареєструвати суб’єкт.

Веб-сайт CEIDG: https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine (веб-сайт доступний англійською та польською мовами)

CEIDG має інфолінію за номером: 801 055 088 або 22 100 20 79 (інфолінія працює від 7:00 до 17:00)

В CEIDG реєструються такі форми господарської діяльності:

1. Цивільне товариство – детальніша інформація про реєстрацію, ведення та зобов’язання, що стосуються ведення цієї форми господарської діяльності доступна тут ->
2. Індивідуальна господарська діяльність (приватний підприємець) – детальніша інформація про реєстрацію, ведення та зобов’язання, що стосуються ведення цієї форми господарської діяльності доступна тут ->

Реєстр представництв іноземних підприємців

Іноземні підприємці можуть відкривати свої представництва у Польщі. Створення такого виду форми господарської діяльності вимагає внесення у реєстр представництв іноземних підприємців, який веде міністр економіки.

Заяву про внесення у реєстр представництв іноземних підприємців потрібно подати особисто або поштою на адресу:

Міністерство економіки
Департамент торгівлі та послуг
Площа Тшех Кшижи, 3/5, 00-507 Варшава

Гербовий збір за внесення запису представництва у реєстр представництв іноземних підприємців становить1000 злотих. Оплата здійснюється в мерії столичного міста Варшави. Для отримання інформації про номер рахунку, на який потрібно внести оплату, потрібно зв’язатись з мерією міста.

ЗАЯВА ПРО ВНЕСЕННЯ У CEIDG І KRS

Щоб фізична особа могла розпочати господарську діяльність, вона повинна заповнити і подати заяву про внесення запису у Центральний перелік і інформацію про господарську діяльність (CEIDG).

Підприємець може розпочати господарську діяльність у день подання заяви. Внесення запису проводиться не пізніше наступного робочого дня після дня реєстрації подання у CEIDG коректної заяви. Підприємець може однак у заяві зазначити пізніший термін початку господарської діяльності, ніж день подання заяви.

Ідентифікаційним номером підприємця в CEIDG є ідентифікаційний податковий номер (NIP). На момент заснування індивідуальної господарської діяльності, особистий номер NIP фізичної особи стає номером компанії. Якщо особа не має підтвердження надання номеру NIP або його не пам’ятає , то вона може подати в Податкове управління форму NIP-5.

Свідоцтвом про внесення у CEIDG є роздруківка з веб-сайту CEIDG. Органи державного управління не можуть вимагати від підприємців представлення, передачі або додавання до заяви свідоцтва про внесення у CEIDG. Не існує обов’язку представлення свідоцтв про надання номера NIP і REGON в ситуації, коли ці номери були вказані у заяві.

Невід’ємною частиною заяви про внесення запису у CEIDG є вимога:
a)      запису або зміни до запису у Національний офіційний реєстр суб’єктів народного господарства (REGON);
b)      заяви ідентифікаційної (або актуалізаційної), про яку йдеться в положеннях про правила реєстрації та ідентифікації платників податків;
c)      заяви платника внесків (або її зміни) згідно положень про систему соціального страхування або представлення заяви про продовження соціального страхування для сільського господарства згідно положень про систему соціального страхування у сільському господарстві;
d)     прийняття заяви про вибір підприємцем форми оподаткування прибутковим податком з фізичних осіб або заяви про застосування оподаткування у формі податкової карти (оподаткування податковою картою полягає на сплаті сталої суми податку, незалежно від величини фактично отриманого доходу. Така форма договірної ставки підходить для компаній з кількома співробітниками та таких, що мають зареєстроване місцезнаходження в невеликих містах).

Разом з заявою про внесення у CEIDG подається також заява про відсутність вироків, заборон щодо особи, якої стосується внесення запису, під загрозою кримінальної відповідальності за подання неправдивих відомостей.

До заяви про внесення запису у CEIDG підприємець може додати заяву реєстраційну або актуалізаційну, про які йдеться в положеннях про податок на товари та послуги (таку заяву може додати підприємець, який розпочинає діяльність, що оподатковується ПДВ).

Заяву про внесення запису у перелік господарської діяльності заповнюється також при:
a)      зміні даних в записі у переліку господарської діяльності;
b)      тимчасовому припиненні ведення господарської діяльності;
c)      відновленні ведення господарської діяльності;
d) повідомленні про припинення ведення господарської діяльності.

Спосіб доставки документів:
a)      друковану форму (форма доступна тут -> слід заповнити вручну, підписати і подати в управлінні,
b)      друковану форму (форма доступна тут -> слід заповнити вручну, підписати і надіслати рекомендованим листом. У цьому випадку підпис має бути нотаріально завірений.

Щоб зареєструвати господарську діяльність, фізична особа може вибрати один з наступних способів:

c)      Увійти, логуючись на CEIDG, заповнити заяву он-лайн і подати її в електронному вигляді;
d)     Увійти, логуючись на CEIDG, заповнити заяву он-лайн, надрукувати її і подати в управління;
e)      Увійти, не логуючись на CEIDG, заповнити заяву он-лайн, надрукувати її і подати в управління;
f)       Взяти форму заяви в управлінні і там її подати. Управління перетворить її на заяву у електронному вигляді;
g)      Надіслати заяву рекомендованим листом у вибране управління. У цьому випадку підпис має бути нотаріально завірений.

У разі формальних недоліків у представлених документах, особа, яка подавала заяву, буде викликана у письмовій формі, щоб їх доповнити протягом 7 днів.

Міністр економіки зобов’язаний передати у електронному вигляді, не пізніше наступного робочого дня, інформацію про реєстрацію господарської діяльності:
a) відповідному керівнику Податкового управління;
b) в Центральне статистичне управління;
c) в Управління соціального страхування;
d) у Фонд сільськогосподарського соціального страхування.

Що стосується подання заяви про внесення запису у KRS, то реєстраційний суд розглядає заяву протягом 7 днів від дати її подачі. Якщо суд визнає, що існує перешкода для реєстрації, то особа, яка подала заяву, буде викликана для її усунення, а заява буде розглядатися протягом 7 днів від дня усунення цієї перешкоди. Якщо розгляд заяви вимагатиме заслуховування сторін процесу або проведення судового розгляду, то розгляд заяви може зайняти до одного місяця.