ХТО ТАКИЙ БЕЗРОБІТНИЙ?

Безробітний – це той, хто:

 1. не має роботи і не веде іншу трудову діяльність;
 2. здатний і готовий приступити до роботи на повну зайнятість;
 3. не вчиться в школі і не здобуває вищу освіту на стаціонарній формі навчання (за винятком шкіл для дорослих і нестаціонарного навчання);
 4. зареєстрований в повітовому центрі зайнятості за місцем постійної або тимчасової прописки і шукає роботу, якщо в той же час:
  1. має 18 років, але не досяг пенсійного віку;
  2. не має права на пенсію або допомогу з непрацездатності, іншу соціальну чи матеріальну допомогу або виплати;
  3. не отримав права на пенсію або допомогу з непрацездатності, що надається іноземним пенсійним органом (не менше мінімального розміру пенсії або допомоги з непрацездатності в Польщі);
  4. не є власником або володарем сільськогосподарської нерухомості, що перевищує перелічувальні 2 га, і не підлягає пенсійному і рентному страхуванню на постійній роботі як чоловік або член сім’ї в сільському господарстві з площею ріллі, що перевищує перелічувальні 2 га, і не отримує доходів від окремих видів сільськогосподарської продукції, для яких створені спеціальні умови оподаткування;
  5. не веде підприємницьку діяльність;
  6. не відбуває покарання як засуджений до позбавлення волі.

Статус безробітного може отримати також особа, яка є волонтером, якщо представить відповідному повітовому центру зайнятості договір з організацією або установою, що користується послугами волонтера. Крім того, в центрі зайнятості може зареєструватися особа, що проходить випускну практику, якщо представить відповідному центру зайнятості укладений договір про проходження випускної практики.

ЯКИМ ЧИНОМ І ДЕ ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ ЯК БЕЗРОБІТНИЙ?

Реєстрацію безробітних і шукаючих роботу проводять повітові центри. Список повітових центрів зайнятості доступний тут ->

Безробітний реєструється повітовим центром зайнятості за місцем постійної або тимчасової реєстрації. Якщо безробітний не зареєстрований, то він реєструється повітовим центром зайнятості, на території якого мешкає. Староста зобов’язаний повідомити Прикордонну службу або воєводу за місцем перебування іноземця про реєстрацію в центрі зайнятості іноземця, що має дозвіл на тимчасове перебування і роботу.

Особа, що не має прописки, або прописана за місцем постійного перебування в іншому повіті, що відрізняється від прописки за місцем тимчасового перебування, при реєстрації робить заяву, що вона не зареєстрована у своєму повітовому центрі зайнятості як безробітний.

Реєстрація і надання статусу безробітного здійснюється в день подання у відповідний повітовий центр зайнятості комплекту документів, після посвідчення безробітною особою підписом правильності наданих даних і заяв, вписаних в реєстраційну картку.  (Які дані надаються центру в реєстраційній картці? ->)

Документи, необхідні для першої реєстрації безробітного

 1. Документ, що засвідчує особу (напр., закордонний паспорт або дозвіл на проживання);
 2. Дозвіл на проживання іноземця-> http://migrant.info.pl/karta-pobytu.html з актуальним підтвердженням його реєстрації і рішення воєводи про надання дозволу на перебування;
 3. Оригінал атестата про закінчення останньої школи або свідоцтво з внз про закінчення навчання без отримання диплому (абсолюторіум);
 4. Оригінали усіх свідчень про трудову діяльність і довідок про періоди трудової діяльності (напр., за договором на виконання робіт, договором підряду);
 5. Для осіб, що здійснюють підприємницьку діяльність, а також за відсутності даних в CEIDG (Центральний реєстр і інформація про господарську діяльність->)
  1. рішення про зняття з обліку усіх видів господарської діяльності;
  2. заява про прийняття на облік господарської діяльності, якщо діяльність ще не розпочата;
  3. заява про призупинення діяльності, якщо не витік період призупинення господарської діяльності;
 6. якщо особа має застережень щодо виконання визначених видів робіт – документацію, що підтверджує цей факт; особи з обмеженими можливостями складають заяву про обмежені можливості;
 7. оригінали сертифікатів і свідчень про закінчення курсів, навчання і отриманих професійних правах (напр., польське або іноземне посвідчення водія).

Залежно від ситуації безробітного, що виникла в процесі реєстрації, для визначення статусу і надання матеріальної допомоги можуть вимагатися також інші документи.

Перелік усіх необхідних для реєстрації документів можна також знайти на веб-сайтах центрів зайнятості. Адреси центрів доступні тут ->

Документи, необхідні для чергової реєстрації безробітного

Для чергової реєстрації безробітного необхідно актуалізувати надані раніше дані. Якщо персональні дані не змінилися, то слід надати тільки документ, що засвідчує особу, а також актуальну довідку про реєстрацію або зняття з реєстрації.

Увага! Особа, яка була зареєстрована і втратила статус безробітного з причин проходження навчання або стажування, організованого іншим суб’єктом, ніж центр зайнятості, для чергової реєстрації повинна надати довідку про строк проходження навчання або стажування.

ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ БЕЗРОБІТНОГО

Права безробітного

Повітовий центр зайнятості надає зацікавленим особам інформацію про доступні та вільні робочі місця. Крім того, центр зайнятості надає професійну допомогу в пошуку роботи і професійне консультування, а також організовує семінари і навчання активному пошуку роботи.

Важливо! Безробітний упродовж календарного року до 10 днів може перебувати за межею Польщі або з іншої причини не бути готовим приступити до роботи, якщо повідомить про цей факт відповідний центр зайнятості.

При певних обставинах безробітний може:

 • скеровуватися на виконання робіт на робочих місцях, що субсидуються, на виконання суспільно корисних праць або стажування;
 • отримати одноразову допомогу для організації підприємницької діяльності;
 • отримати фінансову активізаційну надбавку (що таке активізаційна надбавка?->);
 • отримати додаткове фінансування або повернення коштів на післядипломну освіту або навчання;
 • отримати повернення коштів за проїзд, проживання та харчування під час навчання, організованого поза місцем проживання;
 • звертатися за відшкодуванням витрат по догляду за дітьми до 7 років, якщо є самотнім батьком;
 • користуватися безкоштовною медичною допомогою у рамках Національного фонду охорони здоров’я (НФЗ->). Центр зайнятості оплачує безробітним внески до Фонду медичного страхування.
  Безробітний також може подавати заявку на страхування членів сім’ї, а саме:
  – дитини (власної, чоловіка, усиновленої, онука) до сповнення дитині 18 років (до 26 років, якщо дитина вчиться);
  – дружини (чоловіка).

Важливо! Для оформлення медичного страхування на додаткову людину необхідно надати центру зайнятості наступні дані: ім’я і прізвище, номер PESEL (якщо присвоєний), адресу проживання і ступінь спорідненості з безробітним (якщо дитина носить інше прізвище, -свідоцтво про народження дитини).

Додатково, безробітному до 30-річного віку може бути виданий бон на навчання, стажування, працевлаштування та заселення у зв’язку з початком трудової діяльності або організацією підприємницької діяльності поза колишнім місцем проживання.

Допомога по безробіттю

Допомогу по безробіттю безробітний має право отримувати за кожен календарний день з дня реєстрації у відповідному центрі зайнятості, якщо впродовж останніх 18 місяців та упродовж не менше 365 днів він був:

 • працевлаштований або виконував роботу за трудовим договором і отримував винагороду в сумі не менше розміру мінімальної заробітної плати;
 • надавав послуги згідно з агентським договором або договором на виконання робіт, або іншим цивільно-правовим договором; або платив внески до фонду соціального страхування з ведення несільскогосподарської підприємницької діяльності, виконував роботу в період тимчасового арешту або відбуття покарання у вигляді позбавлення волі, якщо база для розрахунку винагороди була не менше розміру мінімальної заробітної плати;
 • був працевлаштований закордоном і прибув в Польщу як репатріант.

Термін отримання допомоги становить 180 днів і може бути продовжений до 1 року для:

 • осіб, що мешкають в повіті, де відсоток безробіття станом на 30 червня року, який передував даті отримання права на допомогу, перевищував 150% відсотка безробіття по країні;
 • людей старше 50 років, що мають не менше 20 років стажу, який дає право на допомогу;
 • самотніх батьків, що виховують як мінімум одну дитину у віці до 15 років, або що мають на утриманні дитину у віці до 15 років (якщо чоловік також безробітний, але без права на допомогу).

У перші 90 днів сума брутто допомоги складає:

 1. 664,90 PLN (80% базової суми допомоги, якщо стаж, що надає право на отримання допомоги, менше 5 років);
 2. 831,10 PLN (100% базової суми допомоги, якщо стаж, що надає право на отримання допомоги, більше 5 років, але менше 20 років);
 3. 997,40 PLN (120% базової суми допомоги, якщо стаж, що надає право на отримання допомоги, не менше 20 років).

У наступні місяці сума допомоги знижується відповідно до:

 1. 522,10 PLN брутто (якщо стаж, що надає право на отримання допомоги, менше 5 років);
 2. 652,60 PLN брутто (якщо стаж, що надає право на отримання допомоги, більше 5 років, але менше 20 років);
 3. 783,20 PLN брутто (якщо стаж, що надає право на отримання допомоги, не менше 20 років).

Обов’язки безробітного

Особа, зареєстрована як безробітний, зобов’язана являтися у відповідний центр зайнятості в призначений термін і приймати пропоновану допомогу (напр., пропозицію праці, стажування, навчання).

Безробітний зобов’язаний повідомити центр зайнятості про втрату статусу безробітного або втрату права на допомогу (напр., працевлаштування, початок трудової діяльності, початок ведення підприємницької діяльності) впродовж 7 днів. Крім того, впродовж 7 днів безробітний повинен повідомити центр про зміну його реєстраційних даних (Які дані надаються центру в реєстраційній картці? ->). Якщо безробітний прописався за місцем тимчасового перебування, то він повинен надати центру актуальну довідку, що підтверджує його прописку, а також повідомити центр про зміну місця проживання, і зареєструватися в центрі зайнятості за новим місцем проживання впродовж 14 днів з дня зміни місця прописки.

Крім того, безробітний перед працевлаштуванням повинен пройти медичний огляд і/або психологічні тести. У разі хвороби безробітний повинен повідомити центр про отримання допомоги у випадку хвороби або реабілітаційної допомоги, а також про його непрацездатність унаслідок хвороби або догляду за хворим членом сім’ї.

ВТРАТА СТАТУСУ БЕЗРОБІТНОГО

Безробітний може втратити статус і пов’язані з ним привілеї, якщо:

 • перестане відповідати умовам, які наведені у визначенні безробітного->,
 • не дав згоду на визначення напряму допомоги (Які напрями допомоги передбачені законом?->);
 • отримав позику або кошти на організацію підприємницької або сільськогосподарської діяльності, або на оплату внеску в соціальний кооператив;
 • без обґрунтованої причини відмовився прийняти пропозицію відповідної роботи або іншу форму допомоги, або проходити медичний огляд чи психологічні тести;
 • не явився в повітовий центр зайнятості в призначений термін і не повідомив впродовж 7 днів про обґрунтовану причину цього нез’явлення;
 • подав заяву на позбавлення статусу безробітного;
 • із власної вини перервав або не набув запропонованої форми допомоги (стажування, навчання або працевлаштування), або не склав кваліфікаційний чи перевірочний іспит;
 • залишається непрацездатним внаслідок хвороби або перебування в установі позбавлення від залежності безперервно впродовж 90 днів;
 • не надав довідку на бланку ZLA про непрацездатність внаслідок хвороби (зразок бланка доступний тут->).

Важливо! Безробітний зобов’язаний повідомити повітовий центр зайнятості про втрату статусу безробітного або втрату права на допомогу впродовж 7 днів.

Увага! Для одержуючого допомогу по безробіттю втрата статусу пов’язана з втратою права на допомогу і припиненням виплат цієї допомоги.