Відкрите товариство служить для ведення підприємства більшого розміру, ніж, наприклад, цивільне товариство.

Відкрите товариство немає статусу юридичної особи (що таке юридична особа?->), що між іншим означає, що члени відкритого товариства несуть субсидіарну відповідальність за зобов’язаннями товариства. Субсидіарна відповідальність пов’язана з тим, що першим за зобов’язання відповідає відкрите товариство, а потім, коли з його майна не можна врегулювати зобов’язань перед кредитором – відповідати будуть партнери відкритого товариства.

Хто може створити відкрите товариство?

Створити відкрите товариство можуть мінімум 2 особи фізичні або юридичні, чи організаційні одиниці, які не мають статусу юридичної особи, яким закон надає правоздатність (що таке фізична особа, юридична особа і організаційна одиниця, яка не має статусу юридичної особи?->).

Процедура створення відкритого товариства

Щоб створити відкрите товариство потрібно підписати договір товариства, який має бути в письмовій формі. Договір не обов’язково складати у формі нотаріального акту. Після оформлення договору товариство потрібно зареєструвати в Національному судовому реєстрі (Що таке Національний судовий реєстр? ->).

Заява в KRS повинна бути подана до районного суду, відповідного до місцезнаходження суб’єкта, якого стосується запис.

Заява про внесення відкритого товариства у реєстр подається на офіційному бланку KRS-W1, який повинен бути заповнений правильно і розбірливо, згідно з договором товариства. До заяви потрібно додати форми додатків:

  • KRS-WB, у якому вказуються дані спільників,
  • KRS-WM, який класифікує основну діяльність товариства та
  • KRS-WK, у якому вказуються спільники, уповноважені представляти товариство.

Разом з вищезгаданими формами потрібно передати в суд 1 екземпляр договору відкритого товариства (оригінал), прізвища та імена спільників, назву компанії спільників та адреси спільників (або їх адреси для листування), а також офіційно засвідчені (нотаріально) взірці підписів осіб, уповноважених представляти товариство.

Судовий збір за внесення до реєстру складає 500 злотих.

Відкрите товариство виникає з моменту внесення у реєстр підприємців Національного судового реєстру.

Право не вимагає для створення товариства мінімального капіталу.

Податки

В залежності від того, хто є партнером, діяльність товариства оподатковується PIT (податком на прибуток з фізичних осіб) або CIT (податком на прибуток з юридичних осіб).

Зобов’язання підприємців

Кожен спільник відповідає за зобов’язання товариства без обмежень, усім своїм майном солідарно з іншими партнерами та з товариством (субсидіарно). Це означає, що у випадку існування боргу кредитор може пред’явити позов згідно зі своїм вибором:

  • проти всіх боржників разом;
  • проти декількох з них;
  • проти кожного з боржників окремо.

Заспокоєння вимог кредитора, хоча б одним з боржників, звільняє від зобов’язань інших. Боржник, який виконав зобов’язання, може вимагати від решту боржників повернення частини зобов’язання, яка припадає на них.

Категорії іноземців, які можуть створити відкрите товариство

Відкрите товариство можуть створити іноземці, які отримали Польщі:

1) дозвіл на поселення;
2) дозвіл на перебування довгострокового резидента ЄС;
3) дозвіл на проживання на визначений час, наданий їм як членам родини іноземця з метою возз’єднання з сім’єю (хто вважається членом сім’ї іноземця? –>);
4) дозвіл на проживання на визначений час, наданий на основі дозволу на перебування довготермінового резидента ЄС, наданого іншою, ніж Польща державою-членом ЄС, якщо така особа обґрунтує своє проживання у Польщі;
5) дозвіл на проживання на визначений час і які є членами сім’ї (хто вважається членом сім’ї іноземця? –>) такого іноземця, який має дозвіл на перебування довготермінового резидента ЄС, наданий іншою, ніж Польща державою-членом ЄС, якщо такий член сім’ї перебував з іноземцем на території іншої держави-члена ЄС, а тепер хоче перебувати з ним у Польщі;
6) дозвіл на проживання на визначений час, наданий з метою вступу або продовження навчання на денному відділенні вузу або денному відділенні докторантури у Польщі;
7) дозвіл на проживання на визначений час і перебувають у шлюбі, з громадянином Польщі, який проживає на території Польщі.

Примітка: подружжя польських громадян мають право здійснювати господарську діяльність, яке виникає в результаті факту шлюбу, якщо підставою їх перебування є дозвіл на проживання на визначений час.

8) статус біженця;
9) додатковий захист;
10) дозвіл на толероване перебування;
11) дійсну Карту поляка;

або

12) отримали у Польщі тимчасовий захист.