Цивільне товариство призначене для ведення господарської діяльності в невеликих масштабах. Таке товариство не має статусу юридичної особи (що таке юридична особа?), а це означає, що відповідальність за зобов’язання товариства несуть солідарно усі партнери (засновники). Цивільне товариство може бути створене для невеликих проектів, таких як сімейні підприємства.

Хто може створити цивільне товариство?

Створити цивільне товариство можуть мінімум 2 особи фізичні або юридичні, чи організаційні одиниці, які не мають статусу юридичної особи, яким закон надає правоздатність (що таке фізична особа, юридична особа і організаційна одиниця, яка не має статусу юридичної особи?).

Процедура створення цивільного товариства

Цивільне товариство утворюється в момент укладання договору. У договорі товариства повинно бути вказано партнерів, їх спільну економічну мету та до яких дій вони зобов’язуються, щоб її досягнути. Для укладення такого договору не потрібно бути зареєстрованим як підприємець, але, щоб зареєструвати такий договір і розпочати господарську діяльність, як партнер цивільного товариства потрібно бути зареєстрованим підприємцем (діяльність потрібно зареєструвати в переліку господарської діяльності (CEIDG) (що таке перелік господарської діяльності? ->). Крім того договір цивільного товариства реєструється в Податковому та Статистичному управлінні.

Щоб зареєструватись в CEIDG, потрібно подати заяву в CEIDG за допомогою інтернету (https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/) або особисто чи рекомендованим листом у паперовому вигляді у вибраному підприємцем управлінні ґміни/міста. (Адреси управлінь ґміни/міста можна знайти тут: http://www.instytucje.com.pl/urzedy_miast_i_gmin )

У випадку реєстрації господарської діяльності через інтернет, особі не потрібно бути присутнім особисто у відповідному управлінні. Вона подає заяву про запис у CEIDG за допомогою електронної форми на веб-сайті CEIDG і підписує електронним підписом або за допомогою довіреного профілю ePUAP. Телеінформатична система CEIDG надсилає заявнику на вказану адресу електронної пошти підтвердження подання заяви або інформує про помилки, які потрібно виправити.

У випадку осіб, які подають заяву особисто в ґміні, орган ґміни підтверджує особу заявника і підтверджує прийняття заяви. Заява, яку подають особисто, повинна бути підписана власноручним підписом заявника. У той час як заява, надіслана рекомендованим листом, повинна бути підписана власноручним підписом, завіреним нотаріально.

Особа, яка заповнює заяву повинна вказати в заяві своє громадянство і номер документа, що засвідчує особу, (наприклад, посвідчення особи, паспорт). Іноземець додатково повинен зазначити правову основу його перебування у Польщі, (напр., дозвіл на поселення).

Примітка: якщо для реєстрації господарської діяльності вимагається певний правовий статус іноземця в Польщі, іноземець повинен також представити для огляду оригінал (у випадку заяви, яку подають в управлінні ґміни/міста) або відскановане зображення (у випадку заяви, яку подають через інтернет) документу, що підтверджує наявність права до перебування у Польщі, (напр., рішення про надання дозволу на поселення).

Заяви про запис у CEIDG звільнені від оплат.

Заява про запис у CEIDG є одночасно заявою у реєстри Головного статистичного управління (GUS), Закладу соціального страхування (ZUS; платник внесків) і Податкового управління (про надання номера REGON).

Після отримання запису в CEIDG підприємці повинні в письмовій формі укласти договір товариства. Він може бути укладений без присутності нотаріуса. Письмова форма договору не являє собою необхідної умови і використовується тільки з метою доказів, у випадку, коли між сторонам виникне суперечка. Як правило, якщо договір не був підписаний, під час судового процесу не можна покладатися на заяви свідків або докази з заслуховування сторін (це, так зване, обмеження доказів).

Право не вимагає для створення цивільного товариства мінімального капіталу товариства.

Податки

В залежності від того, хто є партнером, діяльність цивільного товариства оподатковується PIT (податком на прибуток з фізичних осіб – у випадку, коли товариство створюють фізичні особи або організаційні одиниці, які не мають статусу юридичної особи) або CIT (податком на прибуток з юридичних осіб, коли товариство створюють юридичні особи).

Зобов’язання підприємців

Кожен партнер відповідає солідарно за зобов’язання товариства, без обмежень, всім своїм майном. Це означає, що у випадку провалу господарської діяльності, можливе виконавче провадження, яке проводитиметься проти підприємця, може бути направлене на усі складові особистого майна підприємця.

Категорії підприємців, які можуть створити цивільне товариство

Цивільне товариство можуть створити іноземці, які отримали в Польщі:

1) дозвіл на поселення;
2) дозвіл на перебування довгострокового резидента ЄС;
3) дозвіл на проживання на визначений час, наданий їм як членам родини іноземця з метою возз’єднання з сім’єю (хто вважається членом сім’ї іноземця?);
4) дозвіл на проживання на визначений час, наданий на основі дозволу на перебування довготермінового резидента ЄС, наданого іншою, ніж Польща державою-членом ЄС, якщо така особа обґрунтує своє проживання у Польщі;
5) дозвіл на проживання на визначений час і які є членами сім’ї (хто вважається членом сім’ї іноземця?) такого іноземця, який має дозвіл на перебування довготермінового резидента ЄС, наданий іншою, ніж Польща державою-членом ЄС, якщо такий член сім’ї перебував з іноземцем на території іншої держави-члена ЄС, а тепер хоче перебувати з ним у Польщі;
6) дозвіл на проживання на визначений час, наданий з метою вступу або продовження навчання на денному відділенні вузу або денному відділенні докторантури у Польщі;
7) дозвіл на проживання на визначений час і перебувають у шлюбі, з громадянином Польщі, який проживає на території Польщі.

Примітка: подружжя польських громадян мають право здійснювати господарську діяльність, яке виникає в результаті факту шлюбу, якщо підставою їх перебування є дозвіл на проживання на визначений час.

8) статус біженця;
9) додатковий захист;
10) дозвіл на толероване перебування;
11) дійсну Карту поляка;

або

12) отримали у Польщі тимчасовий захист.

Примітка: щоб створити цивільне товариство спочатку потрібно бути підприємцем, що здійснює господарську діяльність як фізична особа.