Товариство з обмеженою відповідальністю може бути створене для будь-яких цілей, дозволених законом.

Товариство з обмеженою відповідальністю є юридичною особою.

Хто може створити товариство з обмеженою відповідальністю?

Створити товариство може одна або більше фізичних осіб, юридичних або організаційних одиниць, які не мають статусу юридичної особи, яким закон надає правоздатність, (наприклад, цивільні товариства).

Процедура створення товариства з обмеженою відповідальністю

Щоб створити товариство з обмеженою відповідальністю потрібно:

  • скласти договір товариства у формі нотаріального акту (у присутності нотаріуса в Польщі),
  • сплатити весь акціонерний капітал до його реєстрації (мінімальний статутний капітал становить 5 000 злотих; внесення готівкових коштів проводиться шляхом вплати на банківський рахунок товариства),
  • призначити органи товариства, (напр., директора, Голову),
  • зареєструвати товариство в Національному судовому реєстрі(що таке KRS?).

Заява подається на офіційному бланку KRS-W3, а разом з нею форми додатків:

  • KRS-WE – у якому вказуються дані спільників,
  • KRS-WM – який класифікує основну діяльність товариства та,
  • KRS-WK – у якому вказуються спільники, уповноважені представляти суб’єкт.

З моменту реєстрації в реєстрі підприємців товариство з обмеженою відповідальністю набуває статусу юридичної особи.

Податки

Товариство оподатковується податком CIT (податком на прибуток з юридичних осіб).

Зобов’язання підприємців

Товариство відповідає за зобов’язання усім своїм майном без обмежень. Спільники не відповідають за зобов’язання товариства, вони несуть ризик відповідний до величини вкладів, внесених у товариство.

Категорії іноземців, які можуть створити товариство з обмеженою відповідальністю

Кожен іноземець може створити товариство з обмеженою відповідальністю в Польщі.

Примітка: міжнародні договори між окремими державами та Польщею можуть вносити додаткові обмеження або права. У зв’язку з цим, потрібно переконатися, що стосовно цієї держави не зобов’язує міжнародний договір. Міністерство закордонних справ веде базу договорів он-лайн, де можна таку інформацію перевірити

Іноземець, який перебуває у Польщі нелегально не може засновувати та здійснювати господарської діяльності.