1. nauczyciel (lektor) języka obcego – jeżeli język którego będzie nauczał cudzoziemiec jest jego językiem urzędowym;

2. kucharz kuchni narodowej (regionalnej) – jeżeli cudzoziemiec będzie wykonywał pracę w restauracji lub punkcie gastronomicznym prowadzącym tego rodzaju gastronomię (kuchnię).