Представництво іноземного підприємця є юридично несамостійною, підпорядкованою у всій сфері своєї діяльності організаційною одиницею, яка веде діяльність виключно в області реклами та промоції від імені та для іноземного підприємця. Рекламна та промоційна діяльність є елементом господарської діяльності іноземного підприємця. Будь-яка інша діяльність не дозволена.

Хто може заснувати представництво іноземного підприємця?

Іноземні підприємці можуть створювати представництва з місцезнаходженням на території Польщі, коли діяльність іноземного суб’єкта на території Польщі здійснювалася б безпосередньо від його імені та для нього.

Процедура створення представництва

Створення представництва вимагає запису до переліку представництв іноземних підприємців, який веде міністр економіки.

Заява про внесення запису у реєстр представництв іноземних підприємців разом з необхідними документами та підтвердженням оплати гербового збору може бути надіслана поштою за адресою:

Міністерство економіки
Департамент торгівлі та послуг
площа Тшех Кшижи 3/5, 00-507 Варшава

або подана в будівлі міністерства на 1 поверсі в головному холі в загальну канцелярію.

Гербовий збір за запис становить 1000 злотих.

Необхідні документи, які потрібно подати разом із заявою:

  • офіційну копію документа, що засвідчує реєстрацію іноземного підприємця, на основі якого підприємець здійснює господарську діяльність;
  • завірену копію офіційного документа, де зазначено адресу іноземного підприємця, принципи представництва іноземного підприємця та вказані особи, уповноважені його представляти, якщо документ зазначений вище, не містить необхідної інформації в цьому відношенні;
  • завірену копію документа, який дає право іноземному підприємцю використовувати приміщення для цілей головного офісу представництва.

Податки

Платники податків, місцезнаходження компанії яких та правління знаходяться поза межами Польщі, оподатковуються тільки від доходів, отриманих на території Польщі. У зв’язку з цим, представництво іноземного підприємця не платить податків від доходів, джерело яких знаходиться за кордоном.

Відповідальність підприємця

Повну відповідальність несе засновник (іноземний підприємець або іноземна особа, призначена для промоції економіки).

Категорії іноземців, які можуть заснувати представництво іноземного підприємця

Представництво іноземного підприємця можуть заснувати іноземці, які отримали в Польщі:

1)      дозвіл на поселення;
2)      дозвіл на перебування довгострокового резидента ЄС;
3)      дозвіл на проживання на визначений час , наданий їм як членам родини іноземця з метою возз’єднання з родиною;
4)     дозвіл на проживання на визначений час , наданий на основі дозволу на перебування довготермінового резидента ЄС, наданого іншою, ніж Польща державою-членом ЄС, якщо така особа обґрунтує своє проживання у Польщі;
5)      дозвіл на проживання на визначений час  і які є членами сім’ї такого іноземця, який має дозвіл на перебування довготермінового резидента ЄС, наданий іншою, ніж Польща державою-членом ЄС, якщо такий член сім’ї перебував з іноземцем на території іншої держави-члена ЄС, а тепер хоче перебувати з ним у Польщі;
6)      дозвіл на проживання на визначений час, наданий з метою вступу або продовження навчання на денному відділенні вузу або денному відділенні докторантури у Польщі;
7)      дозвіл на проживання на визначений час і перебувають у шлюбі, з громадянином Польщі, який проживає на території Польщі.

Примітка: подружжя польських громадян мають право здійснювати господарську діяльність, яке виникає в результаті факту шлюбу, якщо підставою їх перебування є дозвіл на проживання на визначений час.

8)      статус біженця;
9)      додатковий захист;
10)  дозвіл на толероване перебування;
11)  дійсну Карту поляка;

або

12)  отримали у Польщі тимчасовий захист.