Партнерське товариство призначене для виконання вільних професій спільниками (партнерами) в рамках господарської організації, яка веде підприємство як власну компанію.

Вільними професіями вважаються:

 • адвокати,
 • фармацевти,
 • архітектори,
 • аудитори,
 • страхові брокери,
 • інвестиційні консультанти,
 • інженери-будівельники,
 • бухгалтери,
 • лікарі,
 • лікарі стоматологи,
 • ветеринарні лікарі,
 • біржові маклери,
 • нотаріуси,
 • медсестри,
 • акушери,
 • адвокати,
 • патентні повірені,
 • оцінювачі,
 • присяжні перекладачі.

Список вільних професій відкритий.

Товариство не має статусу юридичної особи, але має правоздатність і може набувати права та обов’язки від власного імені, позивати і бути відповідачем

Хто може створити партнерське товариство?

Створити партнерське товариство можуть мінімум 2 фізичні особи, які повинні мати дозвіл на виконання вільної професії.

Яка процедура створення партнерського товариства?

Щоб створити товариство, потрібно підписати його договір у формі нотаріального акту, а пізніше товариство слід зареєструвати в Національному судовому реєстрі.

Заява про внесення партнерського товариства у реєстр подається на офіційному бланку KRS-W1, який повинен бути заповнений правильно та розбірливо, згідно з договором товариства. До заяви потрібно додати форми додатків:

 • KRS-WD, у якому вказуються дані спільників,
 • KRS-WM, який класифікує основну діяльність товариства та
 • KRS-WK, у якому вказуються спільники, уповноважені представляти товариство.

Партнерське товариство виникає з моменту внесення у реєстр підприємців Національного судового реєстру.

Судовий збір за внесення до реєстру складає 500 злотих.

Закон не вимагає для створення товариства мінімального капіталу.

Податки

Спільники в партнерському товаристві оподатковуються податком на прибуток з фізичних осіб (PIT).

Зобов’язання підприємців

Партнер не несе відповідальності за зобов’язання товариства, які виникли у зв’язку з виконанням іншими партнерами вільних професій в товаристві, як і за зобов’язання товариства в результаті дій або бездіяльності осіб, які працюють в товаристві на основі трудового договору або інших юридичних відносин, які підлягали під керівництво іншого партнера при наданні послуг, пов’язаних з діяльністю компанії. Договір товариства може передбачати, що один або більша кількість партнерів згодні взяти на себе відповідальність, так як спільник відкритого товариства. Кожен партнер відповідає без обмежень усім своїм майном солідарно з іншими спільниками та з товариством (субсидіарно) за зобов’язання товариства, не пов’язане безпосередньо з виконанням окремими партнерами вільних професій.

Категорії іноземців, які можуть створити партнерське товариство

Партнерське товариство можуть створити іноземці, які отримали в Польщі:

1) дозвіл на поселення;
2) дозвіл на перебування довгострокового резидента ЄС;
3) дозвіл на проживання на визначений час , наданий їм як членам родини іноземця з метою возз’єднання з сім’єю;
4) дозвіл на проживання на визначений час, наданий на основі дозволу на перебування довготермінового резидента ЄС, наданого іншою, ніж Польща державою-членом ЄС, якщо така особа обґрунтує своє проживання у Польщі;
5) дозвіл на проживання на визначений час і які є членами сім’ї такого іноземця, який має дозвіл на перебування довготермінового резидента ЄС, наданий іншою, ніж Польща державою-членом ЄС, якщо такий член сім’ї перебував з іноземцем на території іншої держави-члена ЄС, а тепер хоче перебувати з ним у Польщі;
6) дозвіл на проживання на визначений час, наданий з метою вступу або продовження навчання на денному відділенні вузу або денному відділенні докторантури у Польщі;
7) дозвіл на проживання на визначений час і перебувають у шлюбі, з громадянином Польщі, який проживає на території Польщі.

Примітка: подружжя польських громадян мають право здійснювати господарську діяльність, яке виникає в результаті факту шлюбу, якщо підставою їх перебування є дозвіл на проживання на визначений час.

8) статус біженця;
9) додатковий захист;
10) дозвіл на толероване перебування;
11) дійсну Карту поляка;

або

12) отримали у Польщі тимчасовий захист.