Командитне товариство призначене для ведення підприємства як власної компанії, (це означає, що назва командитного товариства повинна містити ім’я одного або кількох партнерів і додаткове позначення “командитне товариство”, напр., «ABC Ян Ковальскі – командитне товариство»). Товариство не має статусу юридичної особи, але воно має правоздатність – може від свого імені набувати права, в тому числі, нерухомість у власність та інші речові права, брати зобов’язання, позивати або бути відповідачем.

Хто може створити командитне товариство?

Створити командитне товариство можуть мінімум 2 особи фізичні або юридичні, чи організаційні одиниці, які не мають статусу юридичної особи, яким закон надає правоздатність, (напр., цивільні товариства).

Процедура заснування командитного товариства

Щоб створити товариство, потрібно підписати договір у формі нотаріального акту, після чого товариство потрібно зареєструвати в Національному судовому реєстрі.

Заява у KRS повинна бути подана до районного суду, відповідного до місцезнаходження суб’єкта, якого стосується запис.

Заява про внесення командитного товариства у реєстр подається на офіційному бланку KRS-W1, який повинен бути заповнений правильно і розбірливо, згідно з договором товариства. До заяви потрібно додати форми додатків:

  • KRS-WC, у якому вказуються дані спільників,
  • KRS-WM, який класифікує основну діяльність товариства та
  • KRS-WK, у якому вказуються спільники, уповноважені представляти товариство.

Судовий збір за внесення до реєстру складає 500 злотих.

Командитне товариство виникає з моменту внесення у реєстр підприємців Національного судового реєстру.

Право не вимагає для створення товариства мінімального капіталу.

Податки

В залежності від того, хто є партнером, діяльність товариства оподатковується PIT (податком на прибуток з фізичних осіб) або CIT (податком на прибуток з юридичних осіб).

Зобов’язання підприємців

За зобов’язання товариства перед кредиторами відповідає в необмежений спосіб, принаймні, один з партнерів, а відповідальність, принаймні, другого спільника є обмеженою. Це означає, що в командитному товаристві деякі спільники, (так звані, командитисти) готові вкласти свої гроші в товариство і мають свою частку в його прибутку, але не погоджуються відповідати власним майном за зобов’язання товариства (не погоджуються на більший ризик, ніж внесена ними сума грошей). Інші партнери (так звані, комплементарії) готові вести і представляти компанію, та нести за неї повну відповідальність, а також покривати будь-які збитки компанії зі свого майна.

Категорії іноземців, які можуть створити командитне товариство

Кожен іноземець може створити командитне товариство в Польщі.

Примітка: міжнародні договори між окремими державами та Польщею можуть вносити додаткові обмеження або права. У зв’язку з цим, потрібно переконатися, що стосовно цієї держави не зобов’язує міжнародний договір. Міністерство закордонних справ веде базу договорів онлайн, де можна таку інформацію перевірити.

Іноземець, який перебуває в Польщі нелегально, не може створювати та здійснювати господарської діяльності.