Індивідуальне ведення господарської діяльності (підприємництво) – це найпростіша форма господарської діяльності. Ця форма господарської діяльності може відкриватись і здійснюватись фізичною особою.

Підприємець не має статусу юридичної особи – що таке юридична особа?

Хто може займатись індивідуальною господарською діяльністю?

Індивідуальною господарською діяльністю займаються фізичні особи – хто є фізичною особою? ),

Процедура відкриття індивідуальної господарської діяльності

Щоб відкрити індивідуальну господарську діяльність потрібно зареєструвати її в Центральному переліку та інформації про господарську діяльність. Реєстрація не вимагає початкового капіталу.

Податки

Індивідуальна господарська діяльність оподатковується PIT – що таке PIT?

Зобов’язання підприємців

Підприємець несе відповідальність всім своїм майном за прийняті зобов’язання публічно- та цивільноправні. Це означає, що у випадку провалу господарської діяльності, можливе виконавче провадження, яке проводитиметься проти підприємця, може бути направлене на усі складові особистого майна підприємця, (напр., нерухомість, заробітну плату та доходи від іншої оплачуваної діяльності).

Категорії іноземців, які можуть розпочати індивідуальну господарську діяльність:

Індивідуальну господарську діяльність можуть розпочати іноземці, які отримали в Польщі:

1) дозвіл на поселення;
2) дозвіл на перебування довгострокового резидента ЄС;
3) дозвіл на проживання на визначений час, наданий їм як членам родини іноземця з метою возз’єднання з сім’єю (хто вважається членом сім’ї іноземця?);
4) дозвіл на проживання на визначений час, наданий на основі дозволу на перебування довготермінового резидента ЄС, наданого іншою, ніж Польща державою-членом ЄС, якщо така особа обґрунтує своє проживання у Польщі;
5) дозвіл на проживання на визначений час і які є членами сім’ї (хто вважається членом сім’ї іноземця?) такого іноземця, який має дозвіл на перебування довготермінового резидента ЄС, наданий іншою, ніж Польща державою-членом ЄС, якщо такий член сім’ї перебував з іноземцем на території іншої держави-члена ЄС, а тепер хоче перебувати з ним у Польщі;
6) дозвіл на проживання на визначений час, наданий з метою вступу або продовження навчання на денному відділенні вузу або денному відділенні докторантури у Польщі;
7) дозвіл на проживання на визначений час і перебувають у шлюбі, з громадянином Польщі, який проживає на території Польщі.

Примітка: подружжя польських громадян мають право здійснювати господарську діяльність, яке виникає в результаті факту шлюбу.

8) статус біженця;
9) додатковий захист;
10) дозвіл на толероване перебування;
11) дійсну Карту поляка;

або

12) отримали у Польщі тимчасовий захист.