Філія іноземного підприємства не має самостійного статусу юридичної особи, а ні правоздатності

Хто може заснувати філію іноземного підприємства?

Іноземні підприємці можуть створювати філії з місцезнаходженням у Польщі з метою здійснення господарської діяльності в Польщі.

Процедура відкриття філії іноземного підприємства

Можливість відкриття філії своєї компанії у Польщі іноземним підприємцем, залежить від факту, чи міжнародні договори забезпечують польським підприємцям аналогічні права за кордоном (в країні, в якій розташований головний офіс компанії іноземного підприємця) (принцип взаємності), як і від того, чи у міжнародних договорах, ратифікованих Польщею не передбачено інше. Тому перед відкриттям такої форми господарської діяльності, потрібно переконатись чи підприємець має право відкривати філії у Польщі. Таку інформацію можна отримати в Господарській палаті в країні походження іноземного підприємця.

Філія може розпочати діяльність після внесення запису у KRS. Заява філії іноземного підприємця вноситься на реєстраційному бланку документу KRS-W10, до якого потрібно додати офіційні форми, необхідні для внесення відповідної правової форми підприємця. Це будуть, у будь-якому випадку, форми:

  • KRS-WK з даними осіб, уповноважених до представлення іноземного підприємця (також осіб, які входять у склад наглядового органу, якщо такий передбачений), та
  • KRS-WM , що окреслює основну діяльність товариства.

Для реєстрації філії іноземного підприємця у Польщі також потрібно надати наступну інформацію (у формі KRS-WJ):

1. про місце ведення діяльності та адресу філії;
2. яка містить імена та адреси членів правління компанії іноземного підприємця, правила представництва іноземного підприємця, а також прізвища та адреси членів Наглядової ради, якщо така була створена;
3. яка містить особисті дані (в т.ч. PESEL), адресу у Польщі та посаду особи призначеної представляти іноземного підприємця в польській філії (тобто, особи, яка має загальні повноваження);
4. що стосується основної діяльності, яка виконується філією, відповідно до Польської класифікації видів економічної діяльності (аналог європейської класифікації NACE) – основна діяльність філії не може бути ширшою від основної діяльності іноземного підприємства, однак, може бути вужчою.

Гербовий збір за запис становить 500 злотих.

Податки

Філія іноземного підприємства підлягає в Польщі обмеженому оподаткуванню. Це означає, що суб’єкт платить прибутковий податок з юридичних осіб (CIT) в Польщі тільки з доходів, отриманих на її території. Іноземні суб’єкти не сплачуватимуть в Польщі податку від доходів, джерело яких знаходиться за кордоном, (напр., від виконаної поза межами Польщі послуги).

Відповідальність підприємця

Повну відповідальність несе засновник (іноземний підприємець).

Категорії іноземців, які можуть відкрити філію іноземного підприємства

Філію іноземного підприємства можуть відкрити іноземці, які отримали в Польщі:

1)      дозвіл на поселення;
2)      дозвіл на перебування довгострокового резидента ЄС;
3)      дозвіл на проживання на визначений час, наданий їм як членам родини іноземця з метою возз’єднання з родиною;
4)      дозвіл на проживання на визначений час, наданий на основі дозволу на перебування довготермінового резидента ЄС, наданого іншою, ніж Польща державою-членом ЄС, якщо така особа обґрунтує своє проживання у Польщі;
5)      дозвіл на проживання на визначений час і які є членами сім’ї такого іноземця, який має дозвіл на перебування довготермінового резидента ЄС, наданий іншою, ніж Польща державою-членом ЄС, якщо такий член сім’ї перебував з іноземцем на території іншої держави-члена ЄС, а тепер хоче перебувати з ним у Польщі;
6)      дозвіл на проживання на визначений час, наданий з метою вступу або продовження навчання на денному відділенні вузу або денному відділенні докторантури у Польщі;
7)      дозвіл на проживання на визначений час і перебувають у шлюбі, з громадянином Польщі, який проживає на території Польщі.

Примітка: подружжя польських громадян мають право здійснювати господарську діяльність, яке виникає в результаті факту шлюбу, якщо підставою їх перебування є дозвіл на проживання на визначений час.

8)      додатковий захист;
9)      дозвіл на толероване перебування;
10)  дійсну Карту поляка;

або

11)  отримали у Польщі тимчасовий захист.