Іноземець, який має намір у Польщі виконувати працю, яка вимагає високих кваліфікацій (що таке праця, яка вимагає високих кваліфікацій?) може старатись отримати дозвіл на тимчасове перебування, якщо він відповідає наступним умовам:

  1. представить інформацію старости про результат тесту ринку праці (що таке тест ринку праці ->?)

Увага! В деяких випадках, при клопотанні про дозвіл на тимчасове перебування з метою виконання праці, яка вимагає високих кваліфікацій, не вимагається інформації старости про результат тесту ринку праці. Ці випадки перераховані тут ->.

  1. у нього є трудовий або цивільно-правовий договір, укладений на строк не менше 1 року;
  2. відповідає кваліфікаційним вимогам та іншим умовам у випадку наміру виконувати обов’язки за професією, яка є регульованою (що таке регульовані професії ->?);
  3. має високу професійну кваліфікацію (що таке праця, яка вимагає високих кваліфікацій?)
  4. має медичне страхування (які документи підтверджують наявність медичного страхування ->?);
  5. має згоду відповідного органу на зайняття певної посади, виконання професійних обов’язків або ведення іншої діяльності, коли обов’язок її отримання виникає з положень закону перед укладенням договору;
  6. його винагорода за рік брутто, яка береться до уваги, виходячи з місячної або річної винагороди, вказана в договорі, не буде нижчою, ніж мінімальна заробітна плата, встановлена в розпорядженні Міністерства Внутрішніх Справ.
  7. має гарантоване місце проживання у Польщі (що таке гарантоване місце проживання?). 

Дозвіл на тимчасове проживання з метою виконання праці, яка вимагає високих кваліфікацій, надається на період довший на 3 місяці від періоду виконання праці, однак не довше, ніж на 3 роки.

Увага! Іноземець, який перебуває в Польщі на підставі дозволу на перебування на визначений час з метою виконання праці, яка вимагає високих кваліфікацій, повинен письмово повідомити протягом 15 робочих днів воєводу, відповідного з уваги на місце свого актуального перебування про втрату праці.

Дозвіл на перебування на визначений час з метою виконання праці, яка вимагає високих кваліфікацій,може бути в будь-який час змінений воєводою, відповідним з уваги на місце проживання іноземця,у зв’язку з заявою іноземця, коли він має намір працювати у іншого роботодавця,а не у того, який вказаний в рішенні, має намір змінити посаду або буде отримувати винагороду нижчу, ніж записана у рішенні.

Однак, протягом перших 2-х років перебування у Польщі на основі дозволу на перебування на визначений час з метою виконання праці, яка вимагає високих кваліфікацій:

1)      іноземець може почати працювати у іншого роботодавця, не вказаного в рішенні;

2)      іноземець може змінити посаду, яку займає;

3)      іноземцеві не можна виплачувати винагороду нижчу, ніж окреслена у рішенні.

– без зміни цього дозволу.

Якщо після 2 років перебування в Польщі на основі дозволу на перебування на визначений час з метою виконання праці, яка вимагає високих кваліфікацій, іноземець змінив посаду, йому зменшено винагороду чи змінено тривалість його робочого часу або/і вид договору, на основі якого він працює, він зобов’язаний повідомити про цю зміну воєводі, відповідного з уваги на місце свого актуального перебуванняпротягом 15 робочих днів. У випадку зміни юридичної адреси або місця проживання, назви чи правової форми роботодавця або у випадку придбання роботодавця чи його частини іншим роботодавцем не вимагається зміна або видача нового дозволу на перебування на визначений час з метою виконання праці, яка вимагає високих кваліфікацій.

Більше інформації на тему працевлаштування іноземців у Польщі знаходиться тут ->