Що це є депортація?

Депортація означає рішення про вигнання іноземця з Польщі.

Кого може стосуватися депортація?

Депортація може стосуватися іноземців:

 • Котрих перебування в Польщі є нелегальне
 • Котрі виконували працю або провадили господарську діяльність незгідно з зобов’язуючими законами;
 • Котрі не мають фінансових засобів необхідних щоб покрити кошти перебування в Польщі і не можуть вказати вірогідних джерел їх набуття;
 • Дані котрих є вписані до реєстру іноземців, перебування яких в Польщі є небажане, якщо в’їзд іноземця на цю територію настав під час дії цього запису або теж його дані знаходяться в Інформаційній Системі Шенген до цілей відмови в’їзду – більше інформації на цю тему доступні тут.
 • Котрих дальше перебування становило би загрозу для оборони, безпеки, громадського порядку або також порушення інтересів Польщі;
 • Котрі незгідно з законом перетнули або намагалися перетнути кордон;
 • Котрі добровільно не покинули меж Польщі в терміні визначеному в рішенні;

 a) про зобов’язання покинути цю територію;

 b) про відмову надання дозволу на проживання на визначений час;

 c) про припинення дії дозволу на проживання на визначений час;

 • Котрі не виконують податкових зобов’язань відносно скарбниці – що означає виконання податкових зобов’язань щодо скарбниці?
 • Котрі закінчили відбування кари позбавлення волі в Польщі з вироком за навмисний злочин або щодо скарбниці держави;
 • Котрі були засуджені в Польщі законним вироком на кару позбавлення волі і існують підстави до провадження процесу розгляду про передавання їх за кордон з метою виконання рішення кари відносно них.

Хто приймає рішення?

Рішення про вигнання (рішення про депортацію) приймає воєвода.

Яким є термін реалізації рішення про вигнання?

В рішенні воєвода окреслює термін щоб покинути межі держави – від 7 до 30 дні.

 

Рішення про вигнання підлягає примусовому виконанню через супроводження іноземця до кордону або до кордону держави, до котрої буде вигнаний, до аеропорту, морського порту цієї держави, якщо:

 1. Іноземець перебуває в ізоляторі або арешті в цілях вигнання;
 2. Цього вимагають справа оборони, безпеки і громадського порядку або інтереси Польщі;
 3. Добровільно не покинув меж Польщі в терміні поданому в рішенні про зобов’язання покинути цю територію, про відмову надання дозволу на проживання на означений час, про відміну дозволу на проживання на означений час – більше інформації на цю тему доступні тут

Порядок відкликання\апеляції

Від рішення про вигнання можна відкликатися\апелювати до Шефа Управління до Справ Іноземців за посередництвом воєводи, котрий видав рішення.

Письмове відкликання\апеляцію потрібно подати в періоді 14 днів від дати отримання рішення.

Видатки на депортацію іноземця

Видатки вигнання іноземця поносить сам іноземець за винятком випадків, про котрі мова нижче:

1) Той хто запрошує поносить видатки на видалення, в випадку коли іноземець, котрого запросив, приїхав до Польщі в періоді, на котрий був запрошений і обставини які доводять його видалення настали:

 • Під час перебування на території в часі дії запрошення або
 • Після припинення періоду дії запрошення, коли іноземець не має документу який дає йому право перебувати в Польщі, а залишився на цій території.

2) Працедавець або особа, котра доручила іноземцеві, виконування іншої праці з ціллю заробітку або виконання певних функцій поносить кошти вигнання іноземця, в випадку коли видалення настає в зв’язку з виконанням іноземцем праці незгідно з зобов’язуючими дійсними законами;

3) Якщо іноземець, котрий був запрошений, підлягає вигнанню в зв’язку з виконуванням праці незгідно з законами, кошти видалення поносить працедавець або особа, котра довірила іноземцеві виконування іншої заробітної праці або виконання певних функцій.

4) В випадку коли іноземець перебуваючий в Польщі в цілях ведення наукових досліджень не оплатить належної суми коштів вигнання, кошти ці поносить науковий пункт, котрий прийняв іноземця з метою реалізації дослідного проекту.

Законодавча підстава:

Закон з дня 13 червня 2003 р. про іноземців (Дз. У. з 2006 р. Нр 234, поз. 1694 з пізн. Зм.)