Акціонерно-командитне товариство служить для ведення підприємства як власної компанії, (це означає, що назва акціонерно-командитного товариства повинна містити прізвище або компанію [назву] одного або кількох партнерів та додаткове позначення “акціонерно-командитне товариство”). Акціонерно-командитні товариства – це, як правило, великі компанії, напр., великі сімейні компанії.

Товариство не має статусу юридичної особи, але може від свого імені набувати права, в тому числі, нерухомість у власність та інші речові права, брати зобов’язання, позивати або бути відповідачем.

Хто може заснувати акціонерно-командитне товариство?

Заснувати акціонерно – командитне товариство можуть мінімум 2 особи фізичні або юридичні, чи організаційні одиниці, які не мають статусу юридичної особи, яким закон надає правоздатність, (напр., цивільні товариства).

Процедура створення акціонерно-командитного товариства

Щоб створити акціонерно-командитне товариство потрібно підписати статут у формі нотаріального акту, після чого товариство слід зареєструвати в Національному судовому реєстрі.

Заява повинна бути подана до районного суду відповідного до місцезнаходження суб’єкта, якого стосується запис. Заява про внесення акціонерно-командитного товариства у реєстр подається на офіційному бланку KRS-W2, який повинен бути заповнений правильно та розбірливо, згідно з договором товариства. До заяви потрібно додати форми додатків:

  • KRS-WB, у якому вказуються дані спільників,
  • KRS-WM, який класифікує основну діяльність товариства та
  • KRS-WK, у якому вказуються спільники, уповноважені представляти товариство.

Судовий збір за внесення до реєстру складає 500 злотих.

Акціонерно – командитне товариство виникає з моменту внесення у реєстр підприємців Національного судового реєстру.

Вимагається мінімальний статутний капітал, який становить 50 000 злотих.

Податки

В залежності від того, хто є партнером, діяльність товариства оподатковується PIT (податком на прибуток з фізичних осіб) або CIT (податком на прибуток з юридичних осіб).

Зобов’язання підприємців

За зобов’язання товариства перед кредиторами, принаймні, один спільник відповідає без обмежень (такий спільник називається комплементарієм), а інший партнер є акціонером. Акціонер не несе відповідальності за зобов’язання товариства.

Категорії іноземців, які можуть створити акціонерно-командитне товариство

Кожен іноземець може створити акціонерно – командитне товариство в Польщі.

Примітка: міжнародні договори між окремими державами та Польщею можуть вносити додаткові обмеження або права. У зв’язку з цим, потрібно переконатися, що стосовно цієї держави не зобов’язує міжнародний договір. Міністерство закордонних справ веде базу договорів он-лайн, де можна таку інформацію перевірити.

Іноземець, який перебуває в Польщі нелегально, не може створювати та здійснювати господарської діяльності.