Акціонерне товариство служить для ведення великих та середніх підприємств. Акціонерне товариство є юридичною особою

Хто може заснувати акціонерне товариство?

Акціонерне товариство може заснувати одна або більше осіб.

Акціонерне товариство не може бути засноване одноособовим товариством з обмеженою відповідальністю.

Процедура створення акціонерного товариства

Щоб заснувати акціонерне товариство потрібно:

  • створити статут товариства;
  • внести статутний капітал перед реєстрацією товариства (статутний капітал вноситься на банківський рахунок товариства);
  • призначити органи товариства, (напр., директора, Голову);
  • внести запис у KRS.

Реєстраційна заява вноситься на офіційному бланку KRS-W4 разом з формами додатків:

  • KRS-WM – з даними про основну діяльність товариства,
  • KRS-WK – у якому вказуються спільники, уповноважені представляти суб’єкт та
  • заява товариства в Статистичне управління з метою отримання ідентифікаційного номера REGON (заявити товариство в Статистичному управлінні потрібно незалежно від реєстрації товариства в KRS).

Для заснування товариства вимагається мінімальний статутний капітал, який становить 100 000 злотих.

Податки

Товариство оподатковується податком CIT (податком на прибуток з юридичних осіб).

Відповідальність підприємців

Товариство відповідає за зобов’язання усім своїм майном без обмежень. Акціонери не відповідають за зобов’язання товариства, вони несуть ризик відповідно до величини пакета акцій у товаристві. Це означає, що акціонери не відповідають власним майном за зобов’язання товариства. Їх відповідальність обмежена до величини капіталу, внесеного у товариство.

Категорії іноземців, які можуть заснувати акціонерне товариство

Кожен іноземець може створити акціонерне товариство в Польщі.

Примітка: міжнародні договори між окремими державами та Польщею можуть вносити додаткові обмеження або права. У зв’язку з цим, потрібно переконатися, що стосовно цієї держави не зобов’язує міжнародний договір. Міністерство закордонних справ веде базу договорів он-лайн, де можна таку інформацію перевірити

Іноземець, який перебуває у Польщі нелегально(що таке нелегальне перебування? Не може засновувати та здійснювати господарської діяльності.